Κρίσεις Αξιωματικών στις Ε.Δ

Κρίσεις Αξιωματικών στις Ε.Δ
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοίνωσε ότι το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2011 - 2012, έκρινε τους παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων Στρατού Ξηράς ως εξής:

α. Διατηρητέοι Υποστράτηγοι Όπλων:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αναγνωστόπουλος Δημήτριος

(2) Πεζικού Καταβέλης Νικόλαος

(3) Πυροβολικού Γκίνης Κωνσταντίνος

(4) Πυροβολικού Σοφιανίδης Γεώργιος

(5) Πεζικού Κεχαγιάς Ιωάννης

(6) Μηχανικού Κουτρουμπέλης Αθανάσιος

(7) Πεζικού Συναδινός Ελευθέριος

(8) Πεζικού Κρανίτης Γεώργιος

(9) Αεροπορίας Στρατού Τασιούδης Πολυχρόνης

(10) Πυροβολικού Μπασιακούλης Γεώργιος

(11) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρέπας Βασίλειος

(12) Πεζικού Τσέλιος Αθανάσιος

(13) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τόπης Κωνσταντίνος

β. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους Υποστράτηγοι Όπλων:

(1) Πυροβολικού Χατζησταύρου Πασχάλης

(2) Διαβιβάσεων Παύλου Αντώνιος

(3) Πεζικού Μπόλης Νικόλαος

(4) Πεζικού Ζάχαρης Θεόδωρος

(5) Πεζικού Δερμιτζάκης Σταύρος

(6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηβγέρης Αθανάσιος


1. Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων έτους 2011-12 της Δευτέρας 14 Μαρτίου 2011 έκρινε:

α. «Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους.

(1) Μάχιμοι

(α) Πούλος Αδριανός

(β) Γρατσίας Γεώργιος

(γ) Παστουσέας Παναγιώτης

(δ) Μαΐστρος Ιωάννης

(ε) Κονιδάρης Σπυρίδωνας

(στ) Βουραζέλης Δημήτριος

(ζ) Κανάρης Σταμάτιος

(η) Βαρβαρέσος Κωνσταντίνος

(θ) Δημητρίου Σπυρίδωνας

(ι) Καστανιάς Νικόλαος

(ια) Μακρής Διονύσιος(2) Μηχανικοί

(α) Μαρίνης Νικόλαος

(β) Κωνσταντόπουλος Δημήτριος

(γ) Αντωνιάδης Χαράλαμπος

(δ) Χριστόπουλος Γεώργιος(3) Οικονομικοί

(α) Μπαλόπουλος Δημήτριος

(β) Πιπέρης Κωνσταντίνος

(γ) Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

(4) Υγειονομικού / Νοσηλευτικής

(α) Ψαρουδάκη - Βοβολίνη Μαρίαβ. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» Πλοιάρχους Μαχίμους

(1) Φουντουλάκη Ραδάμανθυ

(2) Παπαγεωργίου Μιχαήλ

(3) Ματζάκο Κωνσταντίνο

(4) Πάττα Ιωάννη

(5) Δίπλα Χρήστο

(6) Κωνσταντινίδη Συμεών

(7) Μάλφα Γεώργιο

(8) Μπόμπο Ανατόλιογ. «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»(1) Πλοίαρχοι Μάχιμοι

(α) Νικολιδάκης Ευτύχιος

(β) Χείλαρης Αλέξανδρος

(γ) Σαΐτης Νικόλαος

(δ) Τσαλάς Δημήτριος

(2) Πλοίαρχοι Μηχανικοί

(α) Σταθόπουλος Κωνσταντίνος

(β) Φιλιππής Ιωάννης

2. Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 20 (παράγραφος 4ε) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοίαρχοι οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2011-12 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

α. Μάχιμοι

(1) Νικολιδάκης Ευτύχιος

(2) Χείλαρης Αλέξανδρος

(3) Σαΐτης Νικόλαος

(4) Τσαλάς Δημήτριος

β. Μηχανικοί

(1) Σταθόπουλος Κωνσταντίνος

(2) Φιλιππής Ιωάννης

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011, 21:49