Δέσμευση φορτίου 60 τόνων ζωοτροφών στο τελωνείο του Πειραιά

Δέσμευση φορτίου 60 τόνων ζωοτροφών στο τελωνείο του Πειραιά
Στη δέσμευση φορτίου διττανθρακικού νατρίου (πρώτης ύλης ζωοτροφών), προέλευσης Τουρκίας, βάρους 60.000 κιλών, προχώρησαν οι επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Συγκεκριμένα, κατά τον επιτόπιο έλεγχο στον χώρο του Γ’ τελωνείου του Πειραιά, οι ελεγκτές εντόπισαν και δέσμευσαν 2.400 σάκους με διττανθρακικό νάτριο, προέλευσης Τουρκίας, συνολικού καθαρού βάρους 60.000 κιλών, επειδή το προϊόν δεν πληρούσε τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας ως προς τη σήμανση.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017, 09:42