Η Κύπρος επιστρέφει στις αγορές με 7ετές Ομόλογο

Η Κύπρος επιστρέφει στις αγορές με 7ετές Ομόλογο
Η Κυπριακή Δημοκρατία, με βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας BB+ (stable) από τον οίκο Standard and Poor's, B1 (positive) από τον οίκο Moody's, BB- (positive) από τον οίκο Fitch και BBL (stable) από τον οίκο DBRS έχει αναθέσει στις τράπεζες Citi, Goldman Sachs International Bank και HSBC να αναλάβουν ως ανάδοχοι για την έκδοση ενός νέου 7ετούς ομολόγου εκφρασμένου σε ευρώ (Reg S benchmark (registered form).

Η έκδοση αναμένεται να εκτελεστεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.
Επίσης, κατά την ίδια περίοδο η Κυπριακή Δημοκρατία θα προχωρήσει σε ανταλλαγή / επαναγορά των πιο κάτω υφιστάμενων ομολόγων της Δημοκρατίας:

Ομόλογο ISIN

Ευρωομόλογο 2019 4.75% XS1081101807
Ευρωομόλογο 2020 4.625% XS0483954144
Ευρωομόλογο 2020 6.5% XS1064662890

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017, 19:02