Στο ΦΕΚ η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων έως 31 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων έως 31 Οκτωβρίου
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4490/2017 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις», ο οποίος προβλέπει επίσης την παράταση της προθεσμίας για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων έως την 31.10. 2017.

Ο νόμος περιέχει επίσης και την διάταξη για την διενέργεια ελέγχων στην αδήλωτη εργασία και από το Σ.Δ.Ο.Ε.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017, 09:32