Virtual Fire: πλατφόρμα πρόληψης και διαχείρισης δασικών πυρκαγιών στη Νομαρχία Λέσβου

Virtual Fire: πλατφόρμα πρόληψης και διαχείρισης δασικών πυρκαγιών στη Νομαρχία Λέσβου

Τα αποτελέσματα του καινοτόμου έργου Virtual Fire, «Πλατφόρμα Διαδικτυακού Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (Web GIS) για Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών» παρουσιάστηκαν σε ειδική ημερίδα, την Τρίτη 6 Ιουλίου 2010, στο πλαίσιο του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου (ΣΝΟ) του Νομού Λέσβου. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εν λόγω παρουσίασης, πραγματοποιήθηκε ζωντανή επίδειξη των δυνατοτήτων του συστήματος.Στις εργασίες της ημερίδας παρευρέθησαν εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου, καθώς και οι συντελεστές του έργου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Διεθνές Τμήμα Έρευνας της Microsoft (Microsoft Research), τη Microsoft Ελλάς και το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft.

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που έχει την επιστημονική ευθύνη του έργου, ανέπτυξε ένα γεωγραφικό διαδικτυακό σύστημα υποστήριξης των αποφάσεων και των δράσεων σχετικά με την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Η πλατφόρμα που αναπτύχθηκε βασίζεται στις τεχνολογίες της γεωπληροφορικής και της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και χρηματοδοτήθηκε από το Διεθνές Τμήμα Έρευνας της Microsoft (Microsoft Research). Το σύγχρονο πιλοτικό αυτό σύστημα αναπτύχθηκε με εργαλεία και μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας και βασίζεται στο λογισμικό Microsoft® Bing Maps, το οποίο παρέχει υπηρεσίες γεωπληροφορικών συστημάτων Web-GIS με χρήση δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών μεγάλης διακριτικής λεπτομέρειας.Ειδικότερα, η πλατφόρμα μπορεί να παρέχει τις εξής πιλοτικές υπηρεσίες για το νησί της Λέσβου:

- Γεωγραφική απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο οχημάτων (π.χ. πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες) και αεροπλάνων που λαμβάνουν μέρος στην πυρόσβεση, καθώς και άλλων χρήσιμων γεωγραφικών πληροφοριών (π.χ. σημεία με δεξαμενές νερού, δρόμοι, κλπ.), ώστε να παρέχεται η δυνατότητα συντονισμού από το Κέντρο Επιχειρήσεων αλλά και άντλησης πληροφοριών (εντοπισμού-απεικόνισης σημείων) για τους πυροσβέστες. Για την επίδειξη του συστήματος τοποθετήθηκε ειδικός εξοπλισμός, που περιλαμβάνει GPS και σύστημα επικοινωνίας, σε ένα όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ένα αεροσκάφος της Αερολέσχης Μυτιλήνης, που μεταδίδουν τις συντεταγμένες τους στο σύστημα. Η θέση όλων αυτών των υποδομών καθώς και ζωντανή σύνδεση με βιντεοκάμερες εμφανίζεται αυτόματα επάνω σε έναν ηλεκτρονικό χάρτη που μπορεί να προβληθεί σε μία μεγάλη ψηφιακή οθόνη (π.χ. στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).

- Γεωγραφική αποτύπωση της πιθανότητας εμφάνισης πυρκαγιάς και αναγνώριση των περιοχών υψηλού κινδύνου. Η βασική διαφορά από τα υπάρχοντα συστήματα είναι η χρήση πολλαπλών παραμέτρων στον αλγόριθμο ποσοτικού υπολογισμού του κινδύνου, η παροχή υψηλής γεωγραφικής ανάλυσης, καθώς και η δυνατότητα ανανέωσης της πρόβλεψης εντός της ημέρας. Για την επίτευξη των παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη διάφορες μετεωρολογικές (ταχύτητα ανέμου, υγρασία καύσιμης ύλης, βροχόπτωση κ.α.), κοινωνικοοικονομικές (αποστάσεις από οικισμούς, δρόμους, ηλεκτροφόρα καλώδια, χωματερές κ.α.) και βιοφυσικές (τύποι εδαφοκάλυψης βλάστησης, μοντέλα καύσιμης ύλης, τοπογραφία κ.α.) παράμετροι. Παράλληλα, πέντε αυτόματοι τηλεμετρικοί μετεωρολογικοί σταθμοί και ένα σύστημα πρόβλεψης καιρού, στηριγμένο στο μοντέλο SKIRON της Ομάδας Ατμοσφαιρικών Μοντέλων και Πρόγνωσης Καιρού του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρέχουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την έγκαιρη διάγνωση του κινδύνου πυρκαγιάς και την αποτροπή του, τα οποία, μέσω του Virtual Fire, μπορούν να διανέμονται στους τελικούς χρήστες.- Γεωγραφική αποτύπωση της έναρξης, της έντασης και της πιθανής εξάπλωσης της πυρκαγιάς, με τη χρήση ειδικών λογισμικών (FARSITE και Flammap), παρέχοντας μια πρώτη εκτίμηση και αποτύπωση της εξέλιξης της πυρκαγιάς στο χώρο και στο χρόνο.

Οι φορείς - χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα, χωρίς την ανάγκη γνώσης χειρισμού πολύπλοκων και εμπορικών λογισμικών γεωπληροφορικής (GIS), να εφαρμόζουν και να αξιοποιούν εύκολα εφαρμογές, όπως πλοήγηση, να υποβάλλουν ερωτήματα σε βάσεις δεδομένων και να λαμβάνουν άμεσα απαντήσεις, να εντοπίζουν τα σημεία ενδιαφέροντός τους, να συνδέουν φορητούς Η/Υ και GPS με το σύστημα, καθώς και να λαμβάνουν πληροφορίες, που θα διανέμουν οι διαχειριστές του συστήματος.
Σημειώνεται ότι τόσο η πιθανότητα εμφάνισης της πυρκαγιάς, όσο και η χαρτογράφηση των μετεωρολογικών συνθηκών υπολογίζονται με τη χρήση του ειδικού λογισμικού για υπερ-υπολογιστικές εφαρμογές, Microsoft Windows HPC Server, και άλλων εξυπηρετητών (servers) που χορηγήθηκαν ευγενώς από τη Hewlett Packard Ελλάδος. Χρησιμοποιούνται συνολικά τρεις εξυπηρετητές HP proliant τελευταίας τεχνολογίας για τους υπολογισμούς και την απεικόνιση των αποτελεσμάτων (1 Head Node και 2 Computing Nodes).Αναφορικά με το Virtual Fire, o καθηγητής γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, κ. Κώστας Καλαμποκίδης δήλωσε τα ακόλουθα:«Το VIRTUAL FIRE αναπτύσσει και οπτικοποιεί μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών με βάση μετεωρολογικά και γεωγραφικά δεδομένα, σε συνδυασμό με προσομοίωση της διάδοσης της πυρκαγιάς για να γνωρίζουμε έγκαιρα το πώς και πού η φωτιά είναι πιθανόν να εξαπλωθεί με βάση τα πραγματικά μετεωρολογικά στοιχεία, τη βλάστηση και τη μορφολογία του τοπίου. Οι προγνώσεις αυτές μαζί με μια πληθώρα άλλων πληροφοριών που αφορούν π.χ. τους δρόμους, τη θέση των δεξαμενών νερού, τη θέση των πυροσβεστικών αεροσκαφών και οχημάτων, τους τύπους βλάστησης και τα μετεωρολογικά δεδομένα εμφανίζονται σε ηλεκτρονικούς χάρτες, επιτρέποντας στους πυροσβέστες στα κέντρα ελέγχου ή στην ύπαιθρο μέσω φορητών συσκευών να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις δασικές πυρκαγιές και να αντιμετωπίζουν τυχόν άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και πολιτικής προστασίας. Το σύστημα αυτό, το οποίο προβλέπεται να ελεγχθεί το φετινό καλοκαίρι για τα απαιτητικά υπολογιστικά και απεικονιστικά καθήκοντα που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, προσφέρει μια πολλά υποσχόμενη λύση για τους φορείς προστασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που είναι φυσικό να μην διαθέτουν όλη τη σύγχρονη τεχνογνωσία των γεωπληροφορικών συστημάτων διαχείρισης των κινδύνων» .

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Virtual Fire μπορείτε να επισκεφθείτε τις διαδικτυακές διευθύνσεις:

http://meteo.aegean.gr/mytilene.html
http://catastrophes.geo.aegean.gr/
http://forecast.uoa.gr/
http://www.microsoft.com/hellas/mic/
http://195.251.137.205/virtualfire/

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010, 16:41


Εκτύπωση
Αποστολή
Μέγεθος κειμένου: A A A
Αρχική σελίδα
Από τη Βρετανία στο Ελσίνκι ταξιδεύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την πολυαναμενόμενη Σύνοδο...