Σήμερα γιορτάζουν...

Σήμερα γιορτάζουν...
Ευφρασία, Ευφρασίτσα, Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα 

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017, 00:01