Εγκεφαλικό τραύμα και σεξουαλικά προβλήματα

Εγκεφαλικό τραύμα και σεξουαλικά προβλήματα
Το εγκεφαλικό τραύμα έχει συνδεθεί με υψηλότερα ποσοστά σεξουαλικών προβλημάτων. Ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική έχουν δημοσιευτεί αρκετές μελέτες που συνδέουν τη σεξουαλική λειτουργία των ανδρών με το εγκεφαλικό τραύμα. Μια νέα μελέτη, λοιπόν, αξιοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα, επιχειρεί να συγκρίνει τις σεξουαλικές παραμέτρους των ανδρών που έχουν υποστεί εγκεφαλικό τραύμα με αυτές του υγιούς πληθυσμού.

Οι ερευνητές υποθέτουν ότι οι άνδρες με εγκεφαλικό τραύμα θα έχουν σημαντική έκπτωση στη σεξουαλική τους λειτουργία σε σύγκριση με τους υγιείς, ενώ παράλληλα η μεγαλύτερη ηλικία και η σοβαρότητα του τραύματος θα προβλέπουν χειρότερη σεξουαλική λειτουργία στους ασθενείς με εγκεφαλικό τραύμα.

Στη μελέτη συμμετείχαν 71 Κολομβιανοί άνδρες με ιστορικό μέτριου ή σοβαρού εγκεφαλικού τραύματος, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε χειρουργείο πριν από ένα διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών, καθώς και 71 υγιείς άνδρες οι οποίοι συγκρότησαν την ομάδα ελέγχου. Όλοι οι άνδρες συμπλήρωσαν εξειδικευμένα ψυχομετρικά εργαλεία για την αξιολόγηση της σεξουαλική επιθυμίας, της στυτικής λειτουργίας, της εκσπερμάτισης, της ποιότητας της σεξουαλικής ζωής και της σεξουαλικής ικανοποίησης.

Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων βρέθηκε ότι οι άνδρες με εγκεφαλικό τραύμα είχαν σημαντικά χαμηλότερη σεξουαλική επιθυμία, σεξουαλική ικανοποίηση καθώς και ποιότητα σεξουαλικής ζωής σε σύγκριση με τους υγιείς. Χαμηλότερες βαθμολογίες είχαν οι άνδρες με εγκεφαλικό τραύμα και στα εργαλεία που αξιολογούσαν τη στυτική λειτουργία, τον έλεγχο της εκσπερμάτισης και την ικανοποίηση από τη εκσπερμάτιση. Σχεδόν το 44% των συμμετεχόντων με εγκεφαλικό τραύμα είχε από μέτρια ως σοβαρή στυτική δυσλειτουργία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ομάδα ελέγχου ήταν 10%.

Τα ευρήματα αυτά είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιηθούν από τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό τραύμα, ώστε να τα ενθαρρύνουν να ζητήσουν βοήθεια και να ανακτήσουν μια ικανοποιητική σεξουαλική ζωή.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ. Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017, 10:20