Γιατί οι διαδικτυακές πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική υγεία δεν είναι η καλύτερη πηγή ενημέρωσης για τους εφήβους

Γιατί οι διαδικτυακές πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική υγεία δεν είναι η καλύτερη πηγή ενημέρωσης για τους εφήβους
Μια νέα μελέτη που διεξήχθη στις ΗΠΑ αναφέρει ότι κάποιες ιστοσελίδες σχετικές με την εγκυμοσύνη και την αντισύλληψη παρέχουν αναξιόπιστες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των προφυλακτικών, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, καθώς και άλλα προβλήματα της σεξουαλικής υγείας. Πρόκειται συνήθως για ιστοσελίδες ιδιωτικών κέντρων τα οποία ωστόσο είναι εγγεγραμμένα στις επίσημες κρατικές λίστες και δίνουν τη αίσθηση στους χρήστες ότι οι πληροφορίες που παρέχουν είναι αξιόπιστες και επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες.

Σε μια προηγούμενη μελέτη η ιδία ερευνητική ομάδα εξέτασε την ακρίβεια των πληροφοριών που παρείχαν οι ιστοσελίδες αυτές σχετικά με τη διακοπή κύησης. Βρέθηκε ότι οι πληροφορίες ήταν ψευδείς και παραπλανητικές, καθώς και ότι οι ιστοσελίδες στόχευαν σε νέους ανθρώπους προσφέροντας μάλιστα δωρεάν τεστ. Στη νέα μελέτη ήθελαν να διερευνήσουν περεταίρω τον πληθυσμό που αναζητά πληροφορίες σε αυτές τις ιστοσελίδες, καθώς και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σχετικά με τη σεξουαλική υγεία.

Σχεδόν το 90% των νέων ατόμων ηλικίας 13-24 χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφοριών σχετικά με σεξουαλική υγεία. Οι ερευνητές εξέτασαν τις πληροφορίες που παρέχονταν σχετικά με τη σεξουαλική υγεία καθώς και το πόσο ελκυστικά παρουσιάζονταν στους νέους ανθρώπους. Σχεδόν το 1/3 των ιστοσελίδων αυτών προσέφεραν πληροφορίες σχετικά με τα ανδρικά προφυλακτικά και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ),άλλα λιγότερο από το 10% ενθάρρυνε τη χρήση προφυλακτικού για την πρόληψη της εγκυμοσύνης ή των ΣΜΝ. Η πλειοψηφία, μάλιστα, το 64%, αποθάρρυνε τη χρήση προφυλακτικού με τον ισχυρισμό ότι δεν είναι πολύ αποτελεσματικά. Σχεδόν οι μισές υποστήριζαν ότι η σεξουαλική αποχή θα πρέπει να τηρείται μέχρι το γάμο, ενώ το 45% ισχυριζόταν ότι ο γάμος προστατεύει έναντι των ΣΜΝ.

Μόνο δυο από τις ιστοσελίδες αυτές έδιναν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη της ορμονικής αντισύλληψης, αλλά όχι σχετικά με την αποτελεσματικότητα της, ενώ μόνο μία ανέφερε τις διαφορές ανάμεσα στις διαθέσιμες μεθόδους αντισύλληψης.

Οι ερευνητές επίσης ανέφεραν ότι το 92% των ιστοσελίδων με πληροφορίες σχετικά με τα προφυλακτικά, χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες και βίντεο νέων ατόμων, ενώ υπήρχε η δυνατότητα ανάρτησης τους στα κοινωνικά δίκτυα, έτσι ώστε να είναι ελκυστικές στα νέα άτομα.

Ακριβώς επειδή οι πληροφορίες στις ιστοσελίδες αυτές εμφανίζονται σαν να ανήκουν σε επίσημα κρατικά αρχεία, οι έφηβοι μπορεί να πιστεύουν ότι είναι αξιόπιστες. Οι ειδικοί όμως τονίζουν ότι σε κάθε περίπτωση, όταν κανείς αναζητά πληροφορίες για θέματα υγείας στο διαδίκτυο, θα πρέπει να το κάνει με ιδιαίτερα κριτική σκέψη, καθώς το διαδίκτυο βρίθει παραπλανητικών πληροφοριών. Όταν οι έφηβοι επαναπαύονται στις πληροφορίες που βρίσκουν στο διαδίκτυο, θέτουν τον εαυτό τους σε κινδύνους όπως είναι η μη προγραμματισμένη εγκυμοσύνη και τα ΣΜΝ. Οι ερευνητές, τέλος επισημαίνουν ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την πιθανότητα που υπάρχει τα παιδία τους να αναζητούν πληροφορίες σε ιστοσελίδες μη αξιόπιστες και να φροντίσουν οι ίδιοι να παρέχουν κατάλληλο γνωστικό υλικό και καθοδήγηση. Ως αξιόπιστες πήγες πληροφοριών προτείνουν τον οργανισμό Planned Parenthood, καθώς και τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων. Πιο συγκριμένα για τους εφήβους προτείνουν τις πιο νεανικές ιστοσελίδες όπως είναι οι Scareleteen.com και Stayteen.org.

Τέλος, οι ερευνητές σημειώνουν πως η καλύτερη πηγή πληροφοριών είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας. Οι έφηβοι λοιπόν είναι καλό να αντικαταστήσουν το διαδίκτυο με πιστοποιημένους επαγγελματίες υγείας προκειμένω να διασφαλίσουν την έγκυρη ενημέρωση τους.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ. Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017, 11:11