Η στάση του άνδρα απέναντι στην περιτομή, η εικόνα σώματος και η σεξουαλική λειτουργία

Η στάση του άνδρα απέναντι στην περιτομή, η εικόνα σώματος και η σεξουαλική λειτουργία
Η έρευνα που έχει μέχρι στιγμής εξετάσει την επίδραση της περιτομής στη σεξουαλική ζωή των ανδρών δεν έχει καταφέρει να συμπεριλάβει τον σημαντικό ρόλο που έχει η στάση που υιοθετούν οι ίδιοι οι άνδρες αναφορικά με την περιτομή τους. Πρόκειται για έναν παράγοντα που πιθανόν να μπορεί σε έναν βαθμό να εξηγήσει τη μη συνεκτικότητα των ευρημάτων στη σχετική βιβλιογραφία.

Μια πρόσφατη μελέτη ήρθε να καλύψει το ερευνητικό αυτό κενό κι εξέτασε την πιθανή σχέση ανάμεσα στη στάση του ατόμου απέναντι στην περιτομή, τον χρόνο διεξαγωγής της και τις σχετικές σεξουαλικές συνιστώσες.

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 811 άνδρες. Από αυτούς οι 367 υποβλήθηκαν σε περιτομή ως νεογνά, οι 107 κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας και οι 47 όταν ήταν πλέον ενήλικες, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες δεν είχαν υποβληθεί σε περιτομή. Οι ερευνητές εξέτασαν τις στάσεις των συμμετεχόντων απέναντι στην περιτομή, τη σεξουαλική τους λειτουργία και τη σχέση τους με την εικόνα σώματος. Για την εξέταση της σεξουαλικής δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκε ο Διεθνής Δείκτης Στυτικής Λειτουργίας, ενώ για την εικόνα σώματος χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά ερωτηματολόγια, το καθένα εκ των οποίων διερευνούσε και μια διαφορετική πτυχή. Αυτά ήταν η κλίμακα της εικόνας των ανδρικών γεννητικών οργάνων, το ερωτηματολόγιο σωματικής έκθεσης κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας και η κλίμακα ικανοποίησης από την εικόνα του σώματος.

Οι άνδρες που είχαν υποβληθεί σε περιτομή ως ενήλικες, καθώς και οι άνδρες που δεν είχαν υποβληθεί καθόλου, ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από το καθεστώς της ύπαρξης ή απουσίας περιτομής σε σύγκριση με αυτούς που είχαν υποβληθεί σε αυτή ως νεογνά ή παιδιά. Τα χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης μάλιστα αναφορικά με το καθεστώς της περιτομής βρέθηκε να συνδέονται με χειρότερη εικόνα σώματος και προβλήματα στη σεξουαλική λειτουργία. Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν πως η στάση του άνδρα απέναντι στην περιτομή είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και θα πρέπει να ελέγχεται κάθε φορά που εξετάζεται η επίδραση της περιτομής στη σεξουαλική λειτουργία. Η μελλοντική έρευνα είναι καλό να εστιάσει στον υπολογισμό του αριθμού των ανδρών που είναι δυσαρεστημένοι με το γεγονός ότι έχουν ή ότι δεν έχουν περιτομή και να διερευνήσει τις πήγες του στρες στον πληθυσμό αυτόν. Με τον τρόπο αυτόν θα γίνει καλύτερα κατανοητή η επίδραση των στάσεων των ανδρών απέναντι στην περιτομή στη σεξουαλική τους επίδοση και λειτουργία.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ. Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017, 10:48