SEXUALITY: Το διατροφικό λίπος και τα σπερματοζωάρια

SEXUALITY: Το διατροφικό λίπος και τα σπερματοζωάρια
Τα ευρήματα μιας νέας μελέτης που έλαβε χώρα στις ΗΠΑ, υποστηρίζουν πως η ποσότητα και ο τύπος του λίπους που εμπεριέχεται στη διατροφή των ανδρών, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των σπερματοζωαρίων, καθώς και τη συγκέντρωση τους στο σπέρμα. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως επειδή το δείγμα της μελέτης ήταν μικρό, τα αποτελέσματα θα πρέπει να επιβεβαιωθούν κι από άλλες μεγαλύτερες μελέτες.

Μέχρι τότε όμως, οι ερευνητές τονίζουν πως οι άνδρες έχουν έτσι κι αλλιώς πολλά να κερδίσουν από τη μείωση των κορεσμένων λιπαρών στη διατροφή τους. Είναι άλλωστε ήδη γνωστό πως η μεγάλη κατανάλωση των λιπαρών αυτών συσχετίζεται με κακή γενική υγεία. Τώρα λοιπόν προκύπτουν νέα δεδομένα, ενδεικτικά μιας πιθανής σχέσης του συγκεκριμένου τύπου διατροφής με μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα.

Προηγούμενες μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση του δείκτη μάζας σώματος με την ποιότητα του σπέρματος, χωρίς όμως να καταλήξουν σε σαφή, ξεκάθαρα ευρήματα. Ακόμα λιγότερα είναι γνωστά για την επίδραση των διαφορετικών τύπων των διατροφικών λιπαρών στο σπέρμα, γεγονός που κινητοποίησε τους ερευνητές της παρούσας μελέτης.

Απευθύνθηκαν λοιπόν σε άνδρες πελάτες μιας κλινικής γονιμότητας, για να απαντήσουν ερωτηματολόγια σχετικά με τη διατροφή τους και να δώσουν ένα δείγμα του σπέρματος τους για ανάλυση. Μπόρεσαν επίσης να μετρήσουν τα επίπεδα των λιπαρών οξέων στο σπέρμα 23 συμμετεχόντων.

Η ανάλυση του σπέρματος έδινε πληροφορίες για το συνολικό αριθμό σπερματοζωαρίων μετά από μία εκσπερμάτιση καθώς και για τη συγκέντρωσή τους, τη ποσότητά τους δηλαδή σε 1 ml σπέρματος.

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων χώρισαν τους άνδρες σε 3 ομάδες ανάλογα με την ποσότητα λίπους που κατανάλωναν με τη διατροφή τους. Το 1/3 των ανδρών που κατανάλωνε τα περισσότερα λιπαρά είχε κατά 43% μικρότερο αριθμό σπερματοζωαρίων και κατά 38% μικρότερη συγκέντρωση.

Παράλληλα, σε σύγκριση με το 1/3 που κατανάλωνε τα λιγότερα κορεσμένα λιπαρά, το 1/3 που κατανάλωνε τα περισσότερα, είχε κατά 35% μικρότερο αριθμό σπερματοζωαρίων και κατά 38% χαμηλότερη συγκέντρωση.

Παράλληλα οι ερευνητές συμπεριέλαβαν στην εξέταση του σπέρματος και μια άλλη βασική συνιστώσα της ανδρικής γονιμότητα, τη μορφολογία των σπερματοζωαρίων. Το φυσιολογικό σπερματοζωάριο έχει οβάλ σχήμα κεφαλής και μακριά ουρά. Μη φυσιολογικά σχηματισμένα σπερματοζωάρια που έχουν για παράδειγμα πολύ μεγάλο κεφάλι και λοξή ουρά δεν μπορούν να γονιμοποιήσουν το ωάριο.

Συμφώνα με τα αποτελέσματα, το 1/3 των ανδρών που κατανάλωνε τα περισσότερα ω-3 λιπαρά είχε ελαφρώς πιο φυσιολογικά σχήματα σπερματοζωαρίων σε σύγκριση με το 1/3 που έτρωγε τα λιγότερα.

Συνοψίζοντας λοιπόν, σε ένα δείγμα 99 αμερικανών βρέθηκε πως η υψηλή πρόσληψη λίπους με τη διατροφή σχετίζεται με μικρότερη ποσότητα σπέρματος και χαμηλότερη συγκέντρωση σπερματοζωαρίων. Βρέθηκε επίσης πως τα σπερματοζωάρια των ανδρών που κατανάλωναν περισσότερα ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά, τα οποία βρίσκονται στα ψάρια και τα φυτικά έλαια, ήταν καλύτερα σχηματισμένα σε σύγκριση με αυτά των ανδρών που κατανάλωναν μικρότερες ποσότητες των υγιεινών αυτών λιπαρών.

Οι ερευνητές παράλληλα διευκρίνισαν την ανάγκη τα ευρήματα αυτά να εκτιμηθούν υπό το πρίσμα των πολλών περιορισμών της μελέτης. Αυτοί περιλαμβάνουν πέρα από το μικρό δείγμα, το γεγονός ότι για τη συγκέντρωση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια που εξέταζαν τη συχνότητα κατανάλωσης συγκεκριμένων τροφίμων. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό κάποιες τροφές που οι άνδρες κατανάλωναν συστηματικά να παραλήφθηκαν. Παράλληλα μια ακόμα αδυναμία της μελέτης αναφέρεται στον τρόπο εξέτασης της ποσότητας και της ποιότητας του σπέρματος, ο οποίος περιορίστηκε στη λήψη ενός μοναδικού δείγματος από κάθε συμμετέχοντα. Τέλος ο ίδιος ο σχεδιασμός της μελέτης δεν επιτρέπει την ανάδειξη μιας αιτιώδους σχέσης, αλλά περιορίζεται σε στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις.

Στη συζήτηση οι συγγραφείς αναφέρουν ότι το 71% των συμμετεχόντων ήταν υπέρβαροι, ή παχύσαρκοι, γεγονός που επηρεάζει επίσης την ποιότητα του σπέρματος. Με τη βοήθεια των στατιστικών εργαλείων βέβαια ελέγθηκε η επίδραση του δείκτη μάζας σώματος στην υπό διερεύνηση σχέση, ενώ παράλληλα οι ερευνητές τονίζουν ότι το 71% παχύσαρκών ή υπέρβαρων του δείγματος, δε διαφέρει και τόσο από το αντίστοιχο ποσοστό στο γενικό πληθυσμό (74%).

Οι ερευνητές αφού τονίζουν την ανάγκη τα αποτελέσματα να επιβεβαιωθούν από μεγαλύτερες μελέτες στο μέλλον, ενθαρρύνουν τους άνδρες να τροποποιήσουν τη διατροφή τους. Θυμίζουν ότι μια διατροφή πλούσια σε ω-3 λιπαρά και φτωχή σε κορεσμένα λιπαρά, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προάγει τη γενική υγεία. Σύμφωνα άλλωστε με την παρούσα μελέτη, είναι πολύ πιθανό αυτή η διατροφή να προάγει και την αναπαραγωγική υγεία.

Πηγή: medicalnewstoday

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Π. Δρέττας,
Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος,
Δ/ντής του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών,
www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 27 Μαΐου 2012, 10:00