Ειδήσεις για αναπτυξιακό συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης