Ρομποτικά υποβοηθούμενη μερική νεφρεκτομή

Ρομποτικά υποβοηθούμενη μερική νεφρεκτομή
Γράφουν οι Εμμανουήλ Παναγιώτου, Διευθυντής Β’ Ουρολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ και ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Επιμελητής Β’ Ουρολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Ο καρκίνος του νεφρού αποτελεί έναν από τους δέκα πιο συχνά εμφανιζόμενους καρκίνους σε άνδρες και γυναίκες. Οι περιπτώσεις ασθενών με καρκίνο του νεφρού αυξάνονται, το ποσοστό έγκαιρης διάγνωσης της νόσου μεγαλώνει, καθώς εμφανίζεται ως τυχαίο εύρημα σε απεικονιστικές εξετάσεις, όπως υπερηχογράφημα, αξονική ή μαγνητική τομογραφία.

Παλαιότερα η χειρουργική αντιμετώπιση, δηλαδή η νεφρεκτομή, πραγματοποιούνταν με μεγάλη τομή και συχνά με αφαίρεση όλου του νεφρού. Τα τελευταία χρόνια είναι κοινή γνώση ότι η χειρουργική διατήρησης του οργάνου του νεφρού σε όγκους σταδίου Τ1 (όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί) είναι η θεραπεία εκλογής. Δηλαδή αφαιρούμε μόνο το τμήμα του νεφρού που προσβάλλεται από τον όγκο.

Τα ογκολογικά αποτελέσματα μεταξύ της μερικής και της ριζικής νεφρεκτομής είναι εξίσου καλά, ενώ η διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας εξασφαλίζεται με τη μερική νεφρεκτομή. Από το 2010 έως και σήμερα η ομάδα μας έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό επεμβάσεων ρομποτικά υποβοηθούμενης μερικής νεφρεκτομής, δηλαδή αφαίρεσης μόνο του τμήματος του νεφρού που πάσχει, με τη βοήθεια του ρομποτικού μηχανήματος DaVinci®, με μεγάλη επιτυχία.Η ρομποτικά υποβοηθούμενη μερική νεφρεκτομή αφορά κυρίως, αλλά όχι μόνο, εξωφυτικούς όγκους του νεφρού (δηλαδή όγκους εντοπισμένους στο νεφρό, που προβάλλουν προς τα εκτός του παρεγχύματος). Αφαιρείται το τμήμα του νεφρού που πάσχει, διαμέσου μικρών οπών στο δέρμα.

H ρομποτική χειρουργική αποτελεί εδώ και 15 χρόνια εξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Η απεικόνιση είναι τρισδιάστατη, η μεγέθυνση x20, ενώ τα ειδικά ρομποτικά εργαλεία μιμούνται κινήσεις των χεριών του χειρουργού.Με τη μέθοδο αυτή πραγματοποιούμε επεμβάσεις με ασφάλεια και επιτυχία που παλαιότερα απαιτούσαν ανοικτή προσπέλαση, δηλαδή μεγάλη τομή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου (λείπουν οι μεγάλες τομές στο σώμα που απαιτούνται στην ανοικτή προσπέλαση), έχουμε συντομότερη νοσηλεία, ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στις δραστηριότητες,μικρότερη απώλεια αίματος και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Στις πιο δύσκολες περιπτώσεις που ο όγκος έχει ασαφή όρια, είναι μερικώς εξωφυτικός ή ενδοφυτικός (δηλαδή δεν ξεχωρίζει από το υγιές τμήμα του νεφρού) χρησιμοποιούμε διεγχειρητικά λαπαροσκοπικό υπερηχογράφημα. Ο λαπαροσκοπικός ηχοβολέας (υπέρηχος) εισάγεται στο σώμα από τροκάρ (κανάλι εργασίας)κατά τη διάρκεια της επέμβασης και το χειρίζεται εξειδικευμένος ακτινολόγος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία «realtime» απεικόνιση του όγκου και των ορίων του, έτσι ώστε να βοηθήσει τον χειρουργό στην αφαίρεση του τμήματος του νεφρού που πάσχει, σε «υγιή όρια».Απόλυτη ένδειξη της μεθόδου είναι η ύπαρξη μονήρους νεφρού, όπου η διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας του ασθενούς είναι μείζονος σημασίας, αφού απώλεια του μοναδικού - πολύτιμου νεφρού θα οδηγούσε τον ασθενή στην αιμοκάθαρση (τεχνητός νεφρός), με βαρύτατες συνέπειες.

Τα τελευταία χρόνια δεκάδες ρομποτικά υποβοηθούμενες επεμβάσεις μερικής νεφρεκτομής με διεγχειρητική χρήση υπερηχογραφήματος, πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα μας χωρίς επιπλοκές με πλήρη επιτυχία ενώ κάποιες απ’ αυτές αφορούσαν ασθενείς με μονήρη νεφρό στους οποίους διατηρήθηκε η νεφρική λειτουργία.

Η Β΄ Ουρολογική Κλινική του ΥΓΕΙΑ, είναι μια από τις πλέον σύγχρονες και αξιόπιστες κλινικές στην Ελλάδα, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της διάγνωσης και θεραπείας των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος. Το ΥΓΕΙΑ, διαθέτει τo ρομποτικό σύστημα DaVinci® που αποτελεί το πιο εξελιγμένο τεχνολογικό επίτευγμα στον τομέα της ρομποτικής ιατρικής τεχνολογίας, αφού διενεργούνται επεμβάσεις με μεγάλη ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και ευελιξία.

Πηγή: www.hygeia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017, 13:25