Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023,

Απόψεις

Αγωγή αποζημίωσης κατά Δήμου

Το παρακάτω άρθρο γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης, δικηγόρος Αθηνών - Συνταγματολόγος - Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Πρώτης (1ης) Κοινότητας Δήμου Αθηναίων με υποψήφιο δήμαρχο, Κώστα Μπακογιάννη

Αποικιακά διλήμματα της Δύσης

Θα ήταν απαράδεκτη απλοποίηση να πιστεύουμε ότι οι χώρες της Δύσης, και ιδιαίτερα η Γαλλία, δεν κατανοούν το περιεχόμενο και τη φύση των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα με την επιρροή τους στην Αφρική.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς

Οι κανόνες ευζωίας των ζώων διασφαλίζουν τις 5 ελευθερίες που έχουν διατυπωθεί από το Συμβούλιο Ευζωίας των Παραγωγικών Ζώων (Farm Animals Welfare Council) και αναφέρονται και στο άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 4830/2021.