Η Ελλάδα μας, εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα λόγω μειωμένων γεννήσεων τέκνων και διαχρονικής έλλειψης κινήτρων για την δημιουργία οικογένειας. Την δεκαετία του 1940, του 1950 και του 1960 πολλοί συμπατριώτες μας, μετανάστευσαν στο εξωτερικό για την ανεύρεση εργασίας και ουσιαστικά για την επιβίωση. Οι συγκεκριμένοι συμπατριώτες στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν επέστρεψαν και οι επόμενες γενιές που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, αποκόπτονται από την πατρίδα, από τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις.

Το δικαίωμα ψήφου των ομογενών , που όντως άργησε δεκαετίες , αποτελεί ένα σαφέστατο μήνυμα αναγνώρισης της προσφοράς τους από την πατρίδα και ταυτόχρονα μία δυνατότητα επανένωσης- επανασύνδεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επιπλέον , η άρση των περιορισμών για την τεχνητή γονιμοποίηση, αποτελεί αυτονόητο θετικό βήμα σε μία χώρα που αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα και ταυτόχρονα μία διευκόλυνση που ζευγάρια επιζητούν διακαώς χρόνια.

Με το νέο νόμο για την τεχνητή γονιμοποίηση , επέρχεται:

-Αύξηση του ορίου ηλικίας στα 54 έτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

-Η κρυοσυντήρηση ωαρίων επιτρέπεται όχι μόνο για ιατρικούς αλλά και για κοινωνικούς λόγους, δίνοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες να διατηρήσουν τα ωάρια τους και να κάνουν χρήση αυτών όποτε το επιθυμήσουν.

-Καταργείται η απαιτούμενη συναίνεση του συζύγου για την κρυοσυντηρηση ωαρίων από τη γυναίκα που το επιθυμεί.

-Επιτρέπεται στη διαζευγμένη γυναίκα να κάνει χρήση των κρυοσυντηρημένων ωαρίων της χωρίς τη συναίνεση του συζύγου/ συντρόφου.

-Διασφαλίζεται η δυνατότητα ατόμων που πάσχουν από HIV να υποβληθούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του διαχρονικού δημογραφικού προβλήματος , είναι η χορήγηση γενναίων κινήτρων στα ζευγάρια για την απόκτηση τέκνων και εργασία για όλους , διότι το οικονομικό πρόβλημα αποτελούσε ανέκαθεν και αποτελεί την κύρια αιτία για την μειωμένη τεκνοποίηση.

Η οικονομική ανασφάλεια αποτελούσε και αποτελεί την κύρια αιτία. Η δημογραφική και οικονομική μετανάστευση που αντιμετωπίζει η χώρα εδώ και δεκαετίες, σχετίζεται με το φτωχό εργασιακό επίπεδο, υψηλή ανεργία και τη συνολική κατάσταση της οικονομίας . Στους παράγοντες έλξης συμπεριλαμβάνονται οι καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης, το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και οι ευκαιρίες εκπαίδευσης.

Εάν οι οικονομικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές και κινδυνεύουν να υποχωρήσουν, ένας μεγαλύτερος αριθμός ατόμων ενδέχεται να μεταναστεύσει σε περιοχές με καλύτερες προοπτικές. Στο παρελθόν , η ανεξέλεγκτη τοκογλυφία της υπαίθρου, οι απρόσκοπτες ληστρικές επιδρομές και η συνεχής λιποταξία ήταν ορισμένα από τα ποικίλα παθολογικά φαινόμενα που οδήγησαν στην μετανάστευση.

Η παρατεταμένη ανεργία εξωθεί ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των νέων στην επιλογή της μετανάστευσης, με αποτέλεσμα η περιοχή να ζημιώνεται απ’ την απώλεια εργατικού δυναμικού . Οι δηλώσεις για το δημογραφικό πρόβλημα, δεν αποτελούν μία συνηθισμένη άσκηση κινδυνολογίας, αφού η γλώσσα των αριθμών, είναι αμείλικτα αποκαλυπτική. Η γεννητικότητα στην χώρα, έπεσε κάτω από την φυσιολογική αναλογία των παιδιών ανά γυναίκα, που αποτελεί τον ρυθμό αντικατάστασης του υφιστάμενου πληθυσμού. Με άλλα λόγια το ιστορικό χαμηλό των γεννήσεων, επήλθε χρόνια νωρίτερα του αρχικώς αναμενόμενου. Αλλες ανεπτυγμένες χώρες συγκαλύπτουν το πρόβλημα, δημιουργώντας υποδομές για την προσέλκυση τουριστών και επενδυτών(δρόμοι, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργία τουριστικών διαδρομών, καλντερίμια, αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων σχολικών κτιρίων ως ξενώνες κ.α.), με πολιτικές που ενθαρρύνουν τον νέο άνθρωπο να παραμείνει στον τόπο του και να δημιουργήσει οικογένεια και με πολιτικές ουσιαστικής αποκέντρωσης δομών, υπηρεσιών, επιχειρήσεων. Η μείωση του απόλυτου αριθμού του πληθυσμού, συμβαδίζει βέβαια με την γήρανσή του, αλλά και με τη ραγδαία αστικοποίησή του, ενώ βρίσκεται σε σχέση αλληλοτροφοδοσίας με την οικονομική στασιμότητα και την έλλειψη πολιτικής βούλησης.

Τα κατά καιρούς εξαγγελθέντα μέτρα ενίσχυσης της οικογένειας και της παιδικής φροντίδας ,έχουν αποδειχθεί κατώτερα των προσδοκιών. Η χορήγηση του δικαιώματος ψήφου των ομογενών, δεν αποτελεί μονάχα ένα αυτονόητο συνταγματικό δικαίωμα που καθυστέρησε δεκαετίες, αλλά και μία αναγνώριση της προσφοράς των ομογενών μας, διότι υπήρχε η αίσθηση ότι η πατρίδα τους είχε ξεχάσει, ότι η πατρίδα δεν τους αναγνωρίζει. Η πατρίδα όφειλε και οφείλει να αγκαλιάζει τους απανταχού συμπατριώτες μας , οι οποίοι κατά πολλούς , είναι ” δέκα φορές Έλληνες”” και βοηθούν την Ελλάδα στα παγκόσμια κέντρα λήψης αποφάσεων. Μετά την κατοχύρωση του δικαιώματος ψήφου των ομογενών , θα πρέπει να ακολουθήσει η δημιουργία ελληνικών ιδρυμάτων και ελληνικών σχολείων από το υπουργείο Παιδείας, στις χώρες του εξωτερικού όπου κατοικούν πολλοί Έλληνες. Με το νέο νόμο αίρονται όλοι οι περιορισμοί στην άσκηση εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, είτε ζουν μόνιμα στο εξωτερικό, είτε βρίσκονται στο εξωτερικό την ημέρα των εκλογών. Μοναδική προϋπόθεση, είναι η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων της Ελλάδος. Κάθε ομογενής, θα μπορεί να ψηφίζει από τον τόπο κατοικίας του, από το εξωτερικό. Έλληνας πολίτης είναι όποιος έχει εγγραφεί σε δημοτολόγιο Δήμου του ελληνικού Κράτους.

Η νομική βάση της ελληνικής υπηκοότητας είναι η εγγραφή στα δημοτολόγια Δήμου του ελληνικού Κράτους. Τα σχετικά «πιστοποιητικά δημοτολογίου» συνιστούν το νόμιμο τεκμήριο της ελληνικής ιθαγένειας και μπορούν να εκδοθούν από τις αρμόδιες Αρχές (Δήμους) μετά από αίτηση που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι. Η εγγραφή του γάμου των γονέων και της γέννησης των ενδιαφερομένων στα μητρώα ελληνικού Δήμου αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου.

Η διαδικασία εγγραφής στο δημοτολόγιο ελληνικού δήμου, μπορεί να γίνει με αίτηση στο κατά τόπο αρμόδιο ελληνικό προξενείο.

Η εγγραφή στα δημοτολόγια ελληνικού Δήμου συνιστά την αναγνώριση του δικαιώματός στην ιθαγένεια από το ελληνικό Κράτος. Το ελληνικό διαβατήριο δεν είναι παρά συνέπεια της εγγραφής αυτής.

Ο νόμος του 2019, ήταν το πρώτο σημαντικό βήμα μετά από δεκαετίες, αλλά προέβλεπε προϋποθέσεις για την συμμετοχή των αποδήμων. Οι προϋποθέσεις αυτές καταργούνται. Δηλαδή, καταργούνται οι επιπλέον προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου από το εξωτερικό: να έχουν διαμείνει συνολικά 2 έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 35 ετών και να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος. Αυτοί οι περιορισμοί κατέστησαν δυσχερή τη συμμετοχή στις εκλογές για τη μεγάλη πλειονότητα των εκλογέων αποδήμων και ακριβώς γι’ αυτό προχώρησε η κατάργησή τους. Οι περιορισμοί καταργήθηκαν, για την ενίσχυση της ισότιμης μεταχείρισης των εκλογέων, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους ή της πρόσκαιρης απουσίας τους από τη χώρα. Το Σύνταγμα, στο άρθρο 54 παρ. 4, δίνει τη δυνατότητα αλλά όχι την υποχρέωση για τη θέσπιση περιορισμών στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από το εξωτερικό. Επαφίεται συνεπώς στη Βουλή των Ελλήνων το κατά πόσο θα υπάρχουν ή όχι περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος αυτού. Η πρόταση της Κυβέρνησης είναι να μην υπάρχουν πλέον περιορισμοί, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ισότιμη μεταχείριση του συνόλου των μελών του εκλογικού σώματος. Εξάλλου, οι συμπολίτες μας αυτοί μπορούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και να ψηφίσουν χωρίς κανένα περιορισμό. Πλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό δίχως περιορισμούς.

Αποτελεί ζήτημα σεβασμού στο βασικό δημοκρατικό δικαίωμα της συμμετοχής στις εκλογές των Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό. Οι απόδημοι Έλληνες είναι η ψυχή και η φωνή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Έχουμε χρέος να τους διευκολύνουμε στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Πρόκειται για δημοκρατικό χρέος και ιστορική ευκαιρία, Είναι ζήτημα δημοκρατίας, πέρα και πάνω από κόμματα. Ένα διαχρονικό και πάγιο αίτημα των Ελλήνων Ευρυτάνων της διασποράς, όσο και των διαμενόντων εντός της επικράτειας, ήταν η άρση των υφιστάμενων περιορισμών στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος για όσους διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό κατά την ημέρα των εκλογών και διαθέτουν ήδη δικαίωμα εκλογής. Το αίτημα αυτό που έμοιαζε μη επιτεύξιμο , εξαιτίας της διαρκούς αδράνειας και έλλειψης συναίνεσης του πολιτικού συστήματος, επιτεύχθηκε το 2019.

Οι γραφειοκρατικές προϋποθέσεις που ετέθησαν κατά τον νόμο 4648/2019, υπήρξαν προϊόν αναγκαστικού συμβιβασμού, ώστε να υπερψηφιστεί το καλύτερο δυνατό νομοθέτημα υπό τη μεγαλύτερη δυνατή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Πρόκειται ουσιαστικά για την διευκόλυνση άσκησης του ήδη κατοχυρωμένου εκλογικού δικαιώματος. Κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα, χωρίς να εφαρμόζεται, λόγω ελλείψεως εκτελεστικού νόμου. Αποκαταστήθηκε έτσι μια πολυετής αδικία και επιτεύχθηκε η πολυπόθητη κοινοβουλευτική συναίνεση, αθροίζοντας περισσότερες από 200 ψήφους και συγκεκριμένα 208. Η ενίσχυση της εθνικής ομοψυχίας και ενότητας, δε συνιστά ένα κενό περιεχομένου αφήγημα που μένει στα λόγια, αλλά έναν απτό στόχο που υλοποιείται με πράξεις. Μέσα από την άρση όλων των γραφειοκρατικών αναχωμάτων που εμπόδιζαν τους ήδη έχοντες δικαίωμα ψήφου Έλληνες ομογενείς, τους δόθηκε η δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να συμβάλουν καθοριστικά στον πολιτικό προσανατολισμό της Ελλάδας, το πλαίσιο, τις προτεραιότητες και τους πρωταρχικούς στόχους της διακυβέρνησης. Με την ενότητα, με τη δημοκρατική συμμετοχή, με τον σεβασμό των Ελλήνων του εξωτερικού , μεγαλώνει η Ελλάδα και γίνεται ισχυρότερη. Επιτέλους ,οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό -σπουδάζουν ή εργάζονται- ακόμα και όσοι απλά ταξιδεύουν και τους βρίσκει εκτός της Πατρίδας η εκλογική διαδικασία, θα μπορούν να ψηφίσουν. Χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση, εκτός από το να κάνουν την αίτηση να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Σημειώνεται ότι ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου 208 βουλευτές. Απαιτούνταν οι ψήφοι 200 βουλευτών και 190 είχαν ψηφίσει τη σχετική διάταξη της ΝΔ το 2021. Έλληνας πολίτης είναι όποιος έχει εγγραφεί σε δημοτολόγιο Δήμου του ελληνικού Κράτους.

Η νομική βάση της ελληνικής υπηκοότητας είναι η εγγραφή στα δημοτολόγια Δήμου του ελληνικού Κράτους. Τα σχετικά «πιστοποιητικά δημοτολογίου» συνιστούν το νόμιμο τεκμήριο της ελληνικής ιθαγένειας και μπορούν να εκδοθούν από τις αρμόδιες Αρχές (Δήμους) μετά από αίτηση που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι. Η εγγραφή του γάμου των γονέων και της γέννησης των ενδιαφερομένων στα μητρώα ελληνικού Δήμου αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου.

Η διαδικασία εγγραφής στο δημοτολόγιο ελληνικού δήμου, μπορεί να γίνει με αίτηση στο κατά τόπο αρμόδιο ελληνικό προξενείο.

Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση ομογενούς:

• Αίτηση πολιτογράφησης ομογενούς .
• Δήλωση πολιτογράφησης που συντάσσεται ενώπιον του Προξένου παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων.
• Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο.
• Πιστοποιητικό γέννησης ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό βάπτισης του αιτούντος και τυχόν τέκνων του.
• Εγγραφή προγόνων αιτούντος σε Δήμο ή Κοινότητα Ελληνικού κράτους.
• Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών.
• Συνέντευξη του αιτούντος στο ελληνικό Προξενείο. Σε μεταγενέστερο στάδιο (μετά την πλήρη οργάνωση των προξενείων), θα εξεταστεί η δυνατότητα επιστολικής ψήφου και ηλεκτρονικής ψήφου των αποδήμων.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης