Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023,

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Το αίμα

Σκάσε και σκύψε το κεφάλι δούλε, τα ψηλά τα βουνά δεν είναι για σένα – ποτέ δεν ήταν, αυτά είναι για εμάς. Σκάσε και άνοιγε το στόμα σου μόνο για να λες ευχαριστώ...