Διευκρινίσεις Υπουργείου Μεταφορών για την έκδοση αδειών οδήγησης

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014, 14:19
Διευκρινίσεις Υπουργείου Μεταφορών για την έκδοση αδειών οδήγησης
Σε διευκρινίσεις σχετικά με υποτιθέμενη, πρόσφατη ή επικείμενη, αύξηση του κόστους για την έκδοση άδειας οδήγησης προχώρησε το Υπουργείο Μεταφορών, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι:

• Κατ’ επιταγή της κοινοτικής νομοθεσίας για την άδεια οδήγησης, η χώρα μας έχει ευθυγραμμιστεί με τα ισχύοντα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ήδη από την 19-01-2013, με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 51/2012 και την έκδοση της Υ.Α. 552/88/2013.

• Στο πλαίσιο αυτό, επήλθαν ευρείες προσαρμογές και εξορθολογισμός της διαδικασίας έκδοσης άδειας οδήγησης των διάφορων κατηγοριών, με σκοπό τη διασφάλιση κατά το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου οδικής ασφάλειας.

• Οι άδειες οδήγησης που εκδίδονται από 19-01-2013 των «ερασιτεχνικών» κατηγοριών έχουν πλέον διοικητική ισχύ 15 ετών και υπόκεινται σε ανανέωση ανά 15ετία, έπειτα από ιατρικές εξετάσεις.
Μάλιστα, η χώρα μας εξάντλησε την ευχέρεια που παρέχει η κοινοτική νομοθεσία θεσπίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή διοικητική ισχύ των αδειών οδήγησης.

Επίσης, οι υποχρεωτικές ώρες εκπαίδευσης για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β’ (ΙΧ) αυξήθηκαν σε 25 (από 20 που ίσχυε σύμφωνα με τις προγενέστερες διατάξεις), προκειμένου οι υποψήφιοι οδηγοί να προετοιμάζονται καλύτερα και πληρέστερα με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας.

• Το συνολικό ποσό που απαιτείται για τα παράβολα έκδοσης ή ανανέωσης οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης έχει μειωθεί κατά 20 ευρώ σε σχέση με το παρελθόν.

• Επιπλέον, σε συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία, οι κατηγορίες άδειας οδήγησης αυξήθηκαν αναφορικά με τις μοτοσικλέτες (κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α). Οι νέες κατηγορίες άδειας οδήγησης C1 και D1 υπήρχαν ήδη και με το προγενέστερο καθεστώς, όχι όμως αυτοτελώς αλλά ως υποκατηγορίες Γ1 και Δ1 των κατηγοριών Γ και Δ, αντίστοιχα.

• Αυτονόητο είναι ότι όλες οι ως άνω αλλαγές δεν επηρεάζουν τους κατόχους ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης που έχουν εκδοθεί προ της 19-01-2013, δεδομένου ότι κατά τη ρητή διατύπωση του νόμου τα κεκτημένα δικαιώματά τους δεν θίγονται από τις νέες ρυθμίσεις.

Τέλος, τα ως άνω ισχύουν ήδη για μακρό χρονικό διάστημα (από 19-01-2013) και δεν επίκειται καμία τροποποίηση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου αναφορικά με το ύψος των αναγκαίων παραβόλων ή κάθε άλλης ρύθμισης που ενδεχομένως αυξάνει το κόστος για την έκδοση άδειας οδήγησης.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014, 14:19