Έτσι μπορείτε να βγάλετε πινακίδες για ιστορικό όχημα

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019, 13:06
Έτσι μπορείτε να βγάλετε πινακίδες για ιστορικό όχημα

Η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας (ΟΜΑΕ), ως ένας από τους επίσημους εκπροσώπους για την πιστοποίηση και έκδοση πινακίδων για τα ιστορικά οχήματα, ανακοίνωσε ότι ξεκινά εκ νέου η διαδικασία για όσους επιθυμούν να χαρακτηρίσουν τα αυτοκίνητά τους ιστορικά ή να διατηρήσουν τον χαρακτηρισμό αυτόν. 

Ένα όχημα μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος αν έχει ηλικία άνω των 30 ετών, είναι άριστα συντηρημένο και δεν έχει υποστεί μετατροπές από την αρχική του μορφή.

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ με αριθμό 94748-4130) της 4ης Φεβρουαρίου 2019 η διαδικασία χαρακτηρισμού ενός οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος πιστοποιείται από τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη FIA, τη FIM και τη FIVA.

Όπως προκύπτει και από την από 18/3/2019 απαντητική επιστολή της FIA προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην Ελλάδα εκπρόσωπός της είναι η ΟΜΑΕ (καθώς εκπρόσωπος της FIVA είναι η ΕΟΦΙΛΠΑ και της FIM η ΑΜΟΤΟΕ). Κατά συνέπεια, η ΕΛΠΑ δεν έχει πλέον το δικαίωμα της έκδοσης «ιστορικών» πινακίδων, ούτε της πιστοποίησης ιστορικότητας.

Ένα όχημα που φέρει πινακίδες κυκλοφορίας Ιστορικού επιτρέπεται να κυκλοφορεί μόνο για συμμετοχή σε επίσημα αδειοδοτημένους αγώνες και εκδηλώσεις, όπως επίσης και για αναγκαίες μετακινήσεις συντήρησης και επισκευής. Κυκλοφορεί επίσης ορισμένες ημέρες του μήνα, όπως προσδιορίζεται από την προαναφερθείσα ΚΥΑ. Η έκδοση πινακίδων ιστορικών οχημάτων είναι εφικτή για αυτοκίνητα άνω των 30 ετών

Στόχος της ΟΜΑΕ είναι, μέσω της έγκυρης και αξιόπιστης πιστοποίησης των ιστορικών οχημάτων, να «θωρακίσει» τον θεσμό του ιστορικού αυτοκινήτου στη χώρα μας και να διευκολύνει το έργο τόσο των ιδιοκτητών των οχημάτων όσο και των κρατικών υπηρεσιών. 

Με την ορθή χρήση της δυνατότητας χαρακτηρισμού ενός οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος, αρχικά προσδίδεται προστιθέμενη αξία λόγω των πιστοποιήσεων, αλλά και προσφέρεται υπηρεσία στον τουρισμό και μηχανοκίνητο αθλητισμό στη χώρα μας, μιας και τα οχήματα της κατηγορίας αυτής θεωρούνται «μνημεία του μηχανοκίνητου πολιτισμού».

Η μεθοδολογία της νομιμοποίησης των ιστορικών αυτοκινήτων περιλαμβάνει:
- την έκδοση Δελτίου Ιστορικού Οχήματος HRCP της FIA (με δεκαετή ισχύ)
- την έκδοση Βεβαίωσης Χαρακτηρισμού Οχήματος ως Ιστορικού ενδιαφέροντος (με διετή ισχύ)
- το όχημα να διαθέτει κρατικές πινακίδες ή να αποκτήσει πινακίδες ιστορικού οχήματος
- την έκδοση Πιστοποιητικού Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος, ώστε να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε αγώνες και εκδηλώσεις αντίστοιχων οχημάτων (με διετή ισχύ)  

Οι ενδιαφερόμενοι -είτε διαθέτουν πιστοποίηση και πινακίδες του ιστορικού τους οχήματος είτε όχι- μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες, τα έντυπα και τις αιτήσεις για τη διαδικασία χαρακτηρισμού και έκδοσης πινακίδων από την ΟΜΑΕ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (www.omae-epa.gr).

 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019, 13:27