Ανάκληση Honda Χ-ADV 750 για δυσλειτουργία στο σύστημα μετάδοσης

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018, 14:00
Ανάκληση Honda Χ-ADV 750 για δυσλειτουργία στο σύστημα μετάδοσης

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των µοτοσυκλετών Honda στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης του mega scooter ADV750 (Κωδικός Μοντέλου: RC95).

Η ανάκληση αφορά σε 240 δίκυκλα µε ηµεροµηνίες κατασκευής των συγκεκριµένων πλαισίων από 26.1.2017 έως 4.10.2018. Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια οδήγησης µε χαµηλή ταχύτητα για µεγάλο χρονικό διάστηµα ενδέχεται η θερµότητα που παράγεται από τον κινητήρα σε συνδυασµό µε τις υψηλές θερµοκρασίες του περιβάλλοντος να αυξήσουν τη θερµοκρασία της Ηλεκτρονικής Μονάδας Ελέγχου του Κιβωτίου ∆ιπλού Συµπλέκτη (PCM), µε αποτέλεσµα να µειωθεί η τάση τροφοδοσίας προς τους αισθητήρες των πρωτευόντων αξόνων, να ανάψει η προειδοποιητική λυχνία του κινητήρα και να ενεργοποιηθεί η ασφαλής λειτουργία, όπου δεν είναι δυνατή η αλλαγή σχέσης. Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία Honda για να γίνει αντικατάσταση των ελαττωµατικών ανταλλακτικών µε νέα βελτιωµένα, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την τεχνική διεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στο τηλέφωνο 210-3483300 (Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών) ή µέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση customer_service@saracakis.gr

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018, 14:00