Ανάκληση Yamaha Tricity 125 λόγω προβλήματος στη μετάδοση

Ανάκληση Yamaha Tricity 125 λόγω προβλήματος στη μετάδοση

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η Yamaha εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης για τα μοντέλα Tricity 125/125 ABS, η οποία αφορά σε 570 τρίκυκλα με χρονολογία κατασκευής 2014 έως 2016.

Το πρόβλημα έχει να κάνει με την πιθανότητα το παξιµάδι στην πρωτεύουσα τροχαλία µετάδοσης να χαλαρώσει κατά την οδήγηση λόγω ανεπαρκούς αξονικής δύναµης σύσφιξης. Εάν αυτό συµβεί, η πρωτεύουσα τροχαλία µπορεί να έρθει σε επαφή µε το κάλυµµα της µετάδοσης, προκαλώντας θόρυβο από τον κινητήρα. Στη χειρότερη περίπτωση υπάρχει πιθανότητα να σταµατήσει να λειτουργεί και να µην εκκινεί πλέον. Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής ώστε να προσέλθουν στα συµβεβληµένα συνεργεία του δικτύου Yamaha σε όλη την Ελλάδα. Eκεί, θα γίνει αντικατάσταση των επίµαχων εξαρτηµάτων µε άλλα βελτιωµένα, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι κάτοχοι των εν λόγω μοντέλων μπορούν να επικοινωνήσουν µε την τεχνική διεύθυνση της αντιπροσωπείας στα τηλέφωνα 210-6293595/561. 

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017, 11:00