Ανάκληση Yamaha YZF-R3 και MT-03: Στόχος η βελτίωση των συστημάτων ψύξης και μετάδοσης

Ανάκληση Yamaha YZF-R3 και MT-03: Στόχος η βελτίωση των συστημάτων ψύξης και μετάδοσης

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία Yamaha Motor Co σε συνεργασία µε τους εθνικούς διανοµείς, συγκεκριµένα στην Ελλάδα µε τη Μοτοδυναμική ΑΕΕ, εκτελεί τα κάτωθι προγράµµατα ανάκλησης δικύκλων Yamaha τύπων YZF-R3/A και MTN320/Α:

  1. Ανάκληση 132 δικύκλων χρονολογίας κατασκευής 2015 - 2018, στα οποία υπάρχει πιθανότητα διαρροής ψυκτικού υγρού λόγω εµφάνισης ρωγµών στους σωλήνες του συστήµατος ψύξης.
  2. Ανάκληση 94 δικύκλων χρονολογίας κατασκευής 2015 - 2017, στα οποία υπάρχει πιθανότητα αδυναµίας αλλαγών σχέσης ταχυτήτων λόγω σπασµένου ελατήριου επαναφοράς του επιλογέα.


Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε τα συγκεκριµένα θέµατα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω δικύκλων θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα συµβεβληµένα συνεργεία του δικτύου Yamaha σε όλη την Ελλάδα για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την τεχνική διεύθυνση της εταιρείας στα τηλέφωνα 210-6293595-561 (αρµόδιοι: Ν. Λάριος, Α. Κοσκινάς).

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018, 14:00