Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Κλάδος Yamaha του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, έχοντας ενισχύσει ήδη την οργάνωση και το δυναμικό του Marine Business Unit, προβαίνει σε επιπλέον αλλαγές που θα συμβάλλουν στην αναπτυξιακή του πορεία.
Από 01/12/2023 την Διεύθυνση του Marine Business Unit αναλαμβάνει ο κος Νικόλας Σκάρος, μέχρι σήμερα Διευθυντής Marketing του Κλάδου Yamaha. Ο κος Σκάρος έχει εκτενή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις του ευρύτερου χώρου, αλλά και ιδιαίτερη γνώση και πάθος για τη Yamaha και θα αναφέρεται άμεσα στον Διευθυντή Κλάδου Yamaha.

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ εκπροσωπεί την YAMAHA MOTOR Co. Ltd. σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, την PORSCHE AG και την SIXT GmbH στην Ελλάδα.
Δραστηριοποιείται επίσης στο χώρο της λιανικής πώλησης προϊόντων Yamaha μέσω της Μοτοδίκτυο, ενώ εκπροσωπεί ηγετικές μάρκες αξεσουάρ και ένδυσης για τον αναβάτη.
Εισηγημένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2005, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ απασχολεί περισσότερους από 300 εργαζομένους σε 24 σημεία. Ο κύκλος εργασιών το 2022 ανήλθε στα 132 εκ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης