Μεταπτυχιακές σπουδές για σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων αγωνιστικών οχημάτων

Μεταπτυχιακές σπουδές για σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων αγωνιστικών οχημάτων

Επιμέλεια: Βασίλης Γ. Σαρημπαλίδης

     


Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας διοργανώνει το μοναδικό στην
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου...Ελλάδα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με αντικείμενο «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» στη Χαλκίδα.

Τα μαθήματα αυτά εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε τρεις βασικούς άξονες: CAD/CAM/CNC, δομικό σχεδιασμό κατασκευών, κινητήρες και υβριδική τεχνολογία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκτός από την εξειδίκευση που παρέχει για τα συστήματα που αποτελούν ή υποστηρίζουν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων πάνω σε ευρύτερα αντικείμενα τεχνολογικού ενδιαφέροντος μηχανολόγου μηχανικού, όπως της τεχνολογίας υλικών, της σχεδίασης σε παραμετρικά προγράμματα CAD, του σχεδιασμού μηχανών εσωτερικής καύσης, της κατασκευής με σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και συναρμολόγησης (CAM/CNC, τρισδιάστατη εκτύπωση & ρομποτικά συστήματα), της δυναμικής ανάλυσης και της αεροδυναμικής σχεδίασης.


Η σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων αγωνιστικών οχημάτων αφορά το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό του ΤΕΙ Χαλκίδας

Τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα
Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι των πολυτεχνικών Μαθήματα από καθηγητές που διαθέτουν εμπειρίασχολών ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων και των σχολών τεχνολογικών εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. Οι γλώσσες που απαιτούνται για την παρακολούθηση είναι η ελληνική και η αγγλική. Η διάρκεια δε των σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα για πλήρη φοίτηση και έξι για μερική.

Το επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό είναι καθηγητές του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και επιστημονικοί συνεργάτες με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο. Ο χώρος διεξαγωγής του προγράμματος θα είναι στις εγκαταστάσεις και εργαστήρια του πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας στα Ψαχνά Ευβοίας.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 22280 99525 ή πατήστε
ΕΔΩΜέρος του μεταπτυχιακού αφορά και σχεδίαση σε υπολογιστή..

Το μεταπτυχιακό περιλαμβάνει και πρακτικά μαθήματα...
Σχεδίαση αγωνιστικού οχήματος...


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016, 22:19