Ανακαλούνται 260 smart fortwo

Ανακαλούνται 260 smart fortwo

Στην ανάκληση του fortwo προχωρά η εταιρεία MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε., γενικός αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των αυτοκινήτων smart στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας.

Το πρόγραμμα ανάκλησης αφορά σε 260 οχήματα, παραγωγής από 01/2017 έως 07/2017. Στα εμπλεκόμενα οχήματα ενδέχεται, λόγω ενός σφάλματος στη διαδικασία παραγωγής, να παρουσιάζονται διακενώσεις στο αριστερό ακραξόνιο. Αυτές οι διακενώσεις θα μπορούσαν να μειώσουν την αντοχή του ακραξονίου. Ενδέχεται σε αυξημένες καταπονήσεις, π.χ. στη διάρκεια στάθμευσης, να προκληθεί ρήξη του ακραξονίου. Αυτό θα περιόριζε τη διευθυντικότητα του οχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με το θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως µέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή smart, προκειμένου να ελεγχθεί το όχημά τους και ενδεχομένως να αντικατασταθεί το αριστερό ακραξόνιο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης smart στο τηλέφωνο 800 11 76000.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017, 11:00