Ανακαλούνται τα Jeep Compass, Patriot και Dodge Caliber

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017, 08:04
Ανακαλούνται τα Jeep Compass, Patriot και Dodge Caliber

Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων Compass (τύπος MK49), Patriot (τύπος MK74) και Caliber (τύποι PM και P3), εκτελεί η εταιρεία LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ Α.Ε., σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας.

Η ανάκληση αφορά σε 259 οχήµατα, µοντέλα ετών 2010 – 2014 (Jeep Compass και Patriot) και 2010 – 2012 (Dodge Caliber). Σε ορισμένα από τα οχήματα η μονάδα ελέγχου αερόσακου/προεντατήρα ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία µε αποτέλεσµα να μην ενεργοποιηθούν σωστά ο αερόσακος και ο προεντατήρας.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν είτε µέσω σχετικών ανακοινώσεων στον Τύπο είτε εγγράφως µε προσωπική επιστολή, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στο όχηµά τους, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ στο τηλέφωνο 210 6700800. Επιπρόσθετα, ο ιδιοκτήτης µπορεί να ελέγξει για τις εκκρεµότητες σε διορθωτικές ενέργειες του οχήµατός του µέσω της ακόλουθης διασύνδεσης http://recalls.jeep-hellas.gr/ µε την εισαγωγή στο αντίστοιχο πεδίο των 8 τελευταίων αριθµών του αριθµού πλαισίου.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017, 08:04