Αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017: Σπουδές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 19 Απριλίου 2016, 15:05
Αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017: Σπουδές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε τρία (3) Προπτυχιακά Προγράμματα και 24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών επιπέδου Μάστερ – 19 στην ελληνική και 5 στην αγγλική γλώσσα. Το φάσμα των επιστημονικών περιοχών, που θεραπεύουν οι Σχολές του ΑΠΚΥ, ενισχύεται από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος με 3 νέα, σύγχρονα και επίκαιρα μεταπτυχιακά προγράμματα:

• Διεθνής Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, στην ελληνική γλώσσα)
• Ποινική Δικαιοσύνη (στην ελληνική γλώσσα)
• Cognitive Systems (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην αγγλική γλώσσα)

Επιπλέον, προσφέρονται θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών περιοχών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα όλα τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο) μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του ΑΠΚΥ, στο σύνδεσμο: http://www.ouc.ac.cy/web/guest/studies

Το ΑΠΚΥ, καταργώντας χωροχρονικές δυσκολίες για τους φοιτητές του, είναι το μόνο τριτοβάθμιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Κύπρο που προσφέρει αποκλειστικά με την εξ αποστάσεως μεθοδολογία ποιοτικά, ευέλικτα και αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ προγράμματα σπουδών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ισχύουν μειωμένα δίδακτρα και προσφέρονται υποτροφίες.

Οι αιτήσεις εισδοχής για όλα τα προγράμματα σπουδών υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL#

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαΐου 2016

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: admissions@ouc.ac.cy | (357) 22411711 | www.ouc.ac.cy

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Απριλίου 2016, 15:10