Κύπρος: Καταργούνται τα επιδόματα των βουλευτών

Κύπρος: Καταργούνται τα επιδόματα των βουλευτών
Σε διάλογο με το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται η κυπριακή Βουλή, με στόχο τον επανακαθορισμό της βουλευτικής αποζημίωσης.

Μεταξύ άλλων, μελετάται το ενδεχόμενο κατάργησης επιδομάτων και ενσωμάτωσή τους σε έναν νέο μισθό για σκοπούς διαφάνειας, καθώς και μείωσης ορισμένων άλλων που προκαλούν το λαϊκό αίσθημα, όπως είναι η καταβολή οδοιπορικών για να συμμετέχουν οι βουλευτές στις συνεδρίες της Βουλής!

Ειδικότερα, οι βουλευτές λαμβάνουν σήμερα τρία επιδόματα ύψους €2,5 εκατ. ετησίως ως ακολούθως:

1. Επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών με ετήσιο κόστος €713.512. Παραχωρείται στους 55 βουλευτές και στους τρεις αντιπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων. Αναλογεί στον καθένα το ποσό των €12.302 ετησίως. Το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται στους βουλευτές για την εργοδότηση γραμματέων. Ωστόσο, ουδείς βουλευτής εργοδοτεί γραμματέα, καθώς διαθέτουν κοινοβουλευτικούς συνεργάτες τους οποίους πληρώνει το Κράτος. Το επίδομα είναι συντάξιμο. Ως εκ τούτου, οι βουλευτές με την αποχώρησή τους λαμβάνουν αυξημένη σύνταξη κατά €513 μηνιαίως και αυξημένο φιλοδώρημα κατά €28.704 (δύο θητείες).

2. Επίδομα παραστάσεως με ετήσιο κόστος €1.390.898. Παραχωρείται στον πρόεδρο της Βουλής (€29.346 ετησίως) και στους 58 βουλευτές (από €23.475 ετησίως). Το επίδομα αυξάνεται με τις εκάστοτε τιμαριθμικές αναπροσαρμογές και είναι συντάξιμο. Ως εκ τούτου, οι βουλευτές με την αποχώρησή τους λαμβάνουν αυξημένη σύνταξη κατά €973 μηνιαίως και αυξημένο φιλοδώρημα κατά €54.481 (δύο θητείες).

3. Επίδομα κατ’ αποκοπή με ετήσιο κόστος €409.015. Ο κάθε βουλευτής λαμβάνει από €590 μηνιαίως ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του. Το επίδομα καταβάλλεται και κατά την καλοκαιρινή περίοδο που η Βουλή δεν συνεδριάζει.

Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι και απαίτηση της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) η ρύθμιση των επιδομάτων των βουλευτών. Μάλιστα, στην έκθεσή της που κυκλοφόρησε για την Κύπρο, τον Σεπτέμβριο, γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα αντικατάστασης των επιδομάτων των βουλευτών με έναν σταθερό μισθό. Τις ίδιες απόψεις διατηρεί και ο Γενικός Ελεγκτής: Εφόσον το επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες και το επίδομα παραστάσεως φορολογούνται και είναι συντάξιμα, τότε θα πρέπει για σκοπούς διαφάνειας να ενσωματωθούν στην αποζημίωση των βουλευτών.

Για το επίδομα οδοιπορικών, ο κ. Μιχαηλίδης ζητεί τη σημαντική μείωσή του. Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2019, οι ετήσιες καθαρές αποδοχές του προέδρου της Βουλής ανέρχονται σε €73.718 και των βουλευτών σε €50.867. Αναμένεται με ενδιαφέρον η μισθοδοτική κλίμακα πάνω στην οποίαν θα καθοριστεί ο νέος μισθός.

Σημειώνεται ότι οι βουλευτές δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμά τους.

Πηγή: philenews.gr

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018, 10:44