Κύπρος: Σε ξενοδοχεία και εστιατόρια τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα

Κύπρος: Σε ξενοδοχεία και εστιατόρια τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα
Αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στην Κύπρο παρατηρήθηκε κατά το 2014 σε σύγκριση με το 2013.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που συνέβησαν το 2014 ήταν 13. Εξ αυτών, οκτώ αφορούσαν εργοδοτούμενα πρόσωπα και σημειώθηκαν κατά την εργασία, ένα σημειώθηκε κατά τη διαδρομή και αφορούσε εργοδοτούμενο πρόσωπο και τέσσερα αφορούσαν αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και σημειώθηκαν κατά την εργασία.

Κατά το έτος 2014 γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συνολικά 1.618 ατυχήματα σε εργοδοτούμενα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της εργασίας, έναντι 1.538 το 2013.

Κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, ο μεγαλύτερος αριθμός ατυχημάτων για το 2014 παρουσιάζεται σε ξενοδοχεία/εστιατόρια με ποσοστό 24,41% και ακολουθούν η μεταποίηση με ποσοστό 19,22%, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με ποσοστό 14,03% και τις κατασκευές με ποσοστό 11,43%.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, το 34,2% εξ αυτών σχετίζονταν με κτίρια και εγκαταστάσεις, το 22,9% με υλικά και ουσίες, το 22,2% με μηχανήματα και εξοπλισμούς, το 11,5% με μέσα μεταφοράς και το 9% οφειλόταν σε άλλα αίτια.

Πηγή: KYΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015, 14:33