Στη δίνη του κυκλώνα η Κύπρος για την πώληση διαβατηρίων

Στη δίνη του κυκλώνα η Κύπρος για την πώληση διαβατηρίων
Στο πλαίσιο έκθεσής της που αναμένεται να εγκριθεί την Τετάρτη από το Κολέγιο Επιτρόπων, η Κομισιόν στοχοποιεί τρία κράτη-μέλη για την παραχώρηση «χρυσών διαβατηρίων»: την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταλήγει στα συμπεράσματά της, προειδοποιώντας ότι «θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα, εάν χρειαστεί».

Αναφέρεται αναλυτικά στους κινδύνους που είναι δυνατόν να προκύψουν για το σύνολο της Ε.Ε. από την παραχώρηση «χρυσών διαβατηρίων», παραπέμποντας στο οργανωμένο έγκλημα, στη διαφθορά, στο ξέπλυμα χρήματος και στη φοροδιαφυγή.

Η έκθεση αναφέρει ότι η Βουλγαρία απαιτεί για τη χορήγηση «χρυσού διαβατηρίου» συνολική επένδυση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, στο πλαίσιο «ταχείας διαδικασίας», η Κύπρος μια ελάχιστη επένδυση δύο εκατομμυρίων ευρώ, παράλληλα με την απόκτηση περιουσίας στη νήσο, και η Μάλτα την καταβολή 650.000 ευρώ στο εθνικό ταμείο επενδύσεων και επένδυση ύψους 150.000 ευρώ.
Οι υποψήφιοι «χρυσού διαβατηρίου» στις τρεις χώρες αποκτούν ουσιαστικά ευρωπαϊκή ιθαγένεια, χωρίς καν να έχουν εγκατασταθεί στο κράτος-μέλος.

Στην Κύπρο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι παρών μόνο για να παραλάβει την άδεια παραμονής, αναφέρει η Κομισιόν, ενώ σε άλλο σημείο της έκθεσής της κάνει λόγο για «γκρίζες ζώνες» και παραπέμπει στις περιπτώσεις της Κύπρου και της Μάλτας, καθώς η αίτηση δεν είναι αναγκαίο να υποβληθεί προσωπικά από τον υποψήφιο, αλλά μπορεί να υποβάλλεται και από εκπρόσωπό του.

Αν και το ζήτημα της παραχώρησης διαβατηρίων ή και θεωρήσεων βρίσκεται στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει στην έκθεσή της ότι τα συστήματα παραχώρησης υπηκοοτήτων και διαμονής δημιουργούν ευρύ πεδίο κινδύνων για την Ε.Ε. συνολικά. Κινδύνων για την ασφάλεια, περιλαμβανομένης της διείσδυσης στην Ευρώπη ομάδων που ανήκουν στο οργανωμένο έγκλημα, για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, για διαφθορά και φοροδιαφυγή.

Οι κίνδυνοι αυτοί επιδεινώνονται από τα διασυνοριακά δικαιώματα που συνδέονται με την παραχώρηση «χρυσών διαβατηρίων» και «χρυσών θεωρήσεων», υποστηρίζει η έκθεση.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι θα συστήσει ομάδα δράσης αποτελούμενη από ειδικούς και «θα παρακολουθεί τα ευρύτερα θέματα της συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία», που εγείρονται κατά κύριο λόγο με την παραχώρηση «χρυσών διαβατηρίων» από τα τρία κράτη-μέλη, αλλά και από την παραχώρηση «χρυσών θεωρήσεων», πρακτική που ακολουθούν συνολικά 20 κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Η έκθεση αναφέρει και κάποιες θετικές κινήσεις που έκανε η κυπριακή κυβέρνηση έπειτα από υποδείξεις της Κομισιόν, θέτοντας μεταξύ άλλων ως προϋπόθεση για παραχώρηση διαβατηρίου την απόκτηση άδειας παραμονής από τον αιτούντα και την οικογένειά του.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019, 14:46