Το iMEdD Lab παρουσιάζει ένα νέο γράφημα που ανανεώνεται δύο φορές την ημέρα και αποτυπώνει τα σχολεία που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας λόγω κορωνοϊού στην Ελλάδα αλλά και την Αθήνα.

Τα σχολεία σε αναστολή λειτουργίας στην Ελλάδα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα σχολεία σε αναστολή λειτουργίας στην Αθήνα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης