Αίτημα για την άρση ασυλίας του Κώστα Αχ. Καραμανλή και του Χρήστου Σπίρτζη κατέθεσαν, με έγγραφό τους προς τον Κώστα Τασούλα, οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, Μαρία Καρυστιανού και Παύλος Ασλανίδης.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή τους καλούν το ελληνικό Κοινοβούλιο να: «συμμορφωθεί με τις διατάξεις του πρωτογενούς και παραγωγού δικαίου της ΕΕ που έχουν άμεσο αποτέλεσμα και να σεβαστεί την αρχή της υπεροχής του δικαίου της Ένωσης που επιβάλλει να καταστεί αυτοδικαίως ανεφάρμοστη η διάταξη του άρθρου 86 του Συντάγματος, ως εθνικός κανόνας ειδικής μεταχείρισης των μελών της Κυβέρνησης, δεδομένου ότι παρεμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ως προς τη διεξαγωγή έρευνας, δίωξης και επιλογής του νόμου για εικαζόμενες αξιόποινες πράξεις».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όπως αναφέρουν, «η παραπομπή της υπόθεσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις εθνικές αρχές ήταν εξ αρχής βέβαιο ότι δεν θα τελεσφορούσε λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη των πρώην υπουργών της για κανένα λόγο, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμανλή ο οποίος είναι πλέον βουλευτής».

Μπορείτε να διαβάσετε το αίτημα που κατέθεσαν στη Βουλή οι συγγενείς εδώ

Τα ψέματα που εντόπισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παραβάσεις στη Σύμβαση 717

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717 έβγαλε στη φόρα το «πάρτι» που γινόταν εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε βάρος της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών που μετακινούνταν καθημερινά σε ένα επικίνδυνο σιδηροδρομικό δίκτυο. Η τραγωδία στα Τέμπη ήρθε να επιβεβαιώσει, με τον χειρότερο τρόπο, πως λειτουργούσε το δίκτυο… ουσιαστικά στα τυφλά. Η σύμβαση 717 που είχε υπογραφεί για ένα ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο ήταν στον «αέρα» με συνεχείς παρατάσεις από το 2016. Για τους 23 κατηγορούμενους της ΕΡΓΟΣΕ η Ευρωπαία Εισαγγελέας επισημαίνει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Εν γνώσει τους δήλωσαν μη ορθά στοιχεία αναφορικά με την ύπαρξη γεγονότων κρίσιμων για την προέγκριση της εκάστοτε παράτασης και την πληρωμή της αναλογούσας δαπάνης Αναθεώρησης, ήτοι στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (παράσταση ψευδούς γεγονότος ως αληθούς)».

Η «Ζούγκλα», για πρώτη φορά, φέρνει στο φως τα ψέματα που παρουσιάζονταν από τους αρμόδιους για να συνεχίσουν το «πάρτι» εις βάρος των Ελλήνων πολιτών.

Τα ψέματα αναδεικνύονται στο σχέδιο κατηγορητηρίου της κ. Πόπης Παπανδρέου:

Tο ψέμα για το Τμήμα Αχαρνών – Οινόης 

Όσον αφορά στο 1ο Τμήμα Σ.Σ. Αχαρνών-Σ.Σ. Οινόης, ότι δήθεν «για την τηλεδιοίκηση Αθηνών υπολείπονται … εργασίες των οποίων η υλοποίηση εξαρτάται από τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης», ενώ η αλήθεια είναι ότι όλες οι επίμαχες εργασίες προβλέπονταν ήδη στη Σύμβαση 717/2014, στην δε §4.9ix της Τεχνικής Περιγραφής αυτής για την τηλεδιοίκηση Αθηνών οριζόταν ρητά ότι: «Για την υλοποίηση … θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων εξοπλισμός στην Τηλεδιοίκηση και εφόσον απαιτείται συμπλήρωση ή και αντικατάσταση ή και προγραμματισμός, θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσης χωρίς πρόσθετη αμοιβή».

Το ψέμα για το Τμήμα Οινόης – Τιθορέας

Όσον αφορά στο 2ο Τμήμα Σ.Σ. Οινόης – Σ.Σ. Τιθορέας: α) Ότι δήθεν υφίσταται «έλλειψη πιστοποιητικών ασφαλείας καθώς και έλλειψη τεκμηρίωσης πιστοποιητικών δοκιμών για το τμήμα αυτό…» σε σχέση με τις εργασίες σηματοδότησης, ενώ η αλήθεια είναι ότι, πέραν του ότι όλα αυτά καλύπτονταν από την Τεχνική Περιγραφή της Σύμβασης 717/2014 όπου στην §1.7 αυτής ρητώς αναφέρεται ότι «Η ΕΡΓΟΣΕ δεν ευθύνεται για τυχόν ελλείψεις στην ανωτέρω τεκμηρίωση ούτε είναι σε θέση να εξασφαλίσει τυχόν πρόσθετα τεχνικά στοιχεία επί των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, που ενδεχομένως απαιτήσει ο Ανάδοχος», δεν είναι δυνατόν να γίνεται επίκληση έλλειψης πιστοποιητικών ασφαλείας για έργα που υλοποιήθηκαν με ευρωπαϊκά κονδύλια, από εξειδικευμένη εταιρία σε έργα σηματοδότησης, έχουν παραληφθεί από επιτροπές με όλες τις συμβατικά προβλεπόμενες δοκιμές και έχουν λειτουργήσει επί σειρά ετών δίχως πρόβλημα. Επιπροσθέτως, όσον αφορά τα πιστοποιητικά δοκιμών, αυτά υπήρχαν και ήταν διαθέσιμα στο υποκατάστημα Βombardier της Ελλάδος.

β) Ότι δήθεν οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης 717/2014 στο τμήμα Οινόη-Τιθορέα οφείλονται, μεταξύ άλλων, «…στους εκτεταμένους βανδαλισμούς και κλοπές στο εξοπλισμό γραμμής», ενώ η αλήθεια είναι ότι το φαινόμενο των βανδαλισμών και των κλοπών είναι διαχρονικό, ότι η ΕΡΓΟΣΕ ήταν ενήμερη γι’ αυτό, ήδη από τον Οκτώβριο του έτους 2014, και ότι η ανάταξη του εξοπλισμού αυτού είχε ήδη προβλεφθεί στην Σύμβαση 717/2014 και στον προϋπολογισμό του έργου. Όσον αφορά δε τις κλοπές των θυρών σε μερικά ερμάρια εξωτερικού χώρου, παρότι η ΕΡΓΟΣΕ είχε λάβει γνώση, ουδέποτε από το έτος 2014 μέχρι την ημερομηνία υποβολής του επίμαχου αιτήματος παράτασης έδωσε εντολή στην Ανάδοχο Κοινοπραξία να αποκαταστήσει τις θύρες αυτές, με αποτέλεσμα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που αυτά φέρουν, να αφεθεί στην τύχη του και στο έλεος των καιρικών συνθηκών και τελικά να καταστραφεί.

γ) Ότι δήθεν στο τμήμα Οινόη-Τιθορέα «…ο εξοπλισμός γραμμής είναι παλαιός και εκτός λειτουργίας και χωρίς συντήρηση για πάνω από 6 έτη…», ενώ η αλήθεια είναι ότι στην §3.1.2.2 της Τεχνικής Περιγραφής της Σύμβασης 717 «τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, εργασία, υλικά απαιτηθούν για την καλή λειτουργία των διατάξεων τηλεμετρίας των σταθμών και των Τηλεδιοικήσεων, αυτά θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο και οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν χωρίς επιπρόσθετο κόστος», στην δε §1.7 των Τεχνικών Προδιαγραφών «επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι τυχόν εξοπλισμός ή εργασίες που καθίστανται απαραίτητες για την πλήρη και κανονική λειτουργία της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της παρούσας και η αναγκαιότητα αυτών δεν περιγράφεται ρητώς στο παρόν τεύχος ή προκύπτει κατά την πορεία του έργου (μετά τη διαπίστωση του είδους ή/και της κατάστασης του υφιστάμενου ή διατιθέμενου εξοπλισμού), θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή, ενώ το σχετικό τίμημα θεωρείται ανηγμένο στο συνολικό τίμημα του έργου».

δ) Ότι δήθεν η έναρξη των εργασιών στο Τμήμα Οινόη-Τιθορέα εξαρτάται από την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ενώ η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε λόγος που να δικαιολογεί την υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθότι η ανάταξη του Τμήματος Οινόη-Τιθορέα είχε ήδη συμπεριληφθεί στην Σύμβαση 717/2014 και με ποσότητες στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου. Μέχρι δε τη λήξη της 7ης αποκλειστικής προθεσμίας (την 19-01-2016) για παράδοση προς χρήση του τμήματος αυτού, η Ανάδοχος Κοινοπραξία δεν είχε υποβάλει στην ΕΡΓΟΣΕ μελέτες σηματοδότησης εγκεκριμένες από τη δανειοπάροχο ειδικής εμπειρίας εταιρεία ALSTOM, ως όφειλε, παρά μόνο πρόταση για αλλαγή του φυσικού αντικειμένου, η οποία είχε απορριφθεί (αρχικώς) από την ΕΡΓΟΣΕ.

Το ψέμα στο τμήμα Δομοκού – Λάρισας 

Όσον αφορά στο 3ο τμήμα Σ.Σ. Δομοκού-Σ.Σ. Λάρισας: α) Ότι δήθεν «… για την τηλεδιοίκηση Λάρισας υπολείπονται συμβατικές εργασίες αναβάθμισης, όσο και εργασίες των οποίων η υλοποίηση εξαρτάται από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση», ενώ η αλήθεια είναι ότι δεν απαιτείται για την υλοποίηση των εργασιών αυτών υπογραφή νέας Συμπληρωματικής Σύμβασης, διότι προβλέπονταν ήδη στην αρχική Σύμβαση 717 στην §4.10 της Τεχνικής Περιγραφής της οποίας ορίζεται ρητά για την τηλεδιοίκηση Λάρισας ότι «για την υλοποίηση του ανωτέρω θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων εξοπλισμός στην Τηλεδιοίκηση και εφόσον απαιτείται συμπλήρωση ή και αντικατάσταση ή και προγραμματισμός, θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσης χωρίς πρόσθετη αμοιβή», στην δε §1.7 των Τεχνικών Προδιαγραφών «επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι τυχόν εξοπλισμός ή εργασίες που καθίστανται απαραίτητες για την πλήρη και κανονική λειτουργία της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της παρούσας και η αναγκαιότητα αυτών δεν περιγράφεται ρητώς στο παρόν τεύχος ή προκύπτει κατά την πορεία του έργου (μετά τη διαπίστωση του είδους ή/και της κατάστασης του υφιστάμενου ή διατιθέμενου εξοπλισμού), θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή, ενώ το σχετικό τίμημα θεωρείται ανηγμένο στο συνολική τίμημα του έργου».

β) Ότι δήθεν στο τμήμα Δομοκού–Λάρισας τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται συνίστανται «…στην καθυστέρηση στην παράδοση των χώρων από την ΟΣΕ Α.Ε. (μέχρι σήμερα δεν έχουν παραδοθεί τα τεχνικά δωμάτια του Σ.Σ. Λάρισας)», ενώ η αλήθεια είναι ότι οι καθυστερήσεις οφείλονταν στο γεγονός ότι η πάροχος δάνειας εμπειρίας εταιρεία ALSTOM δεν είχε εκπονήσει και υπογράψει τις μελέτες σηματοδότησης, κατά παράβαση των όρων της Σύμβασης. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι ο Σ.Σ.Παλαιοφαρσάλου, όπου πράγματι συμμετείχε η πάροχος δάνειας εμπειρίας εταιρεία ALSTOM, παραδόθηκε διοικητικά σε χρήση την 20-04-2016, ενώ για το υπόλοιπο τμήμα του Σ.Σ. Δομοκός–Λάρισα, όπου, κατά παράβαση των όρων της Σύμβασης 717/2014, δεν συμμετείχε η πάροχος δάνειας εμπειρίας εταιρεία ALSTOM, εκκρεμεί ακόμα η διοικητική παραλαβή προς χρήση και η ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών.

Η «Ζούγκλα», καθημερινά αποκαλύπτει στοιχεία για την «αμαρτωλή» Σύμβαση 717 που προέκυψαν μέσα από τη μεγάλη έρευνα των Ευρωπαϊκών Δικαστικών Αρχών. Στοιχεία που δείχνουν τη δυσάρεστη πραγματικότητα ετών.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης