Από τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Παν. Πικραμμένο, αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου 2012 η συζήτηση ενώπιον της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της αίτησης της ΑΔΕΔΥ, η οποία υποστηρίζει ότι η εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας στον δημόσιο τομέα παραβιάζει πλειάδα συνταγματικών διατάξεων, διεθνών αλλά και ευρωπαϊκών κανόνων. Η αναβολή συζήτησης της προσφυγής (αίτησης ακύρωσης) της ΑΔΕΔΥ δόθηκε αυτεπάγγελτα (όπως λέγεται) από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς ο εισηγητής της υπόθεσης, σύμβουλος Επικρατείας Δ. Μακρής, δεν πρόλαβε να ετοιμάσει τη σχετική εισήγηση.

Η ΑΔΕΔΥ ζητεί να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/ΟΙΚ.21872/8.11.2011 υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ επιταγήν του Ν. 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ.), καθώς είναι αντίθετη σε ένα πλέγμα διατάξεων του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωπαϊκών οδηγιών. Οι δημόσιοι υπάλληλοι υπογραμμίζουν ότι η προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (εφεδρεία) ουσιαστικά συνιστά παύση από τα καθήκοντά τους. Αυτό όμως, εξηγούν, παραβιάζει το άρθρο 103 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να παυθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του υπηρεσιακού τους συμβουλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ακόμη, υποστηρίζει η ΑΔΕΔΥ ότι η εφεδρεία παραβιάζει τα άρθρα 80, 73 και 74, καθώς και το άρθρο 103 του Συντάγματος, που προβλέπει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, όπως επίσης παραβιάζει παράλληλα και τη συνταγματικά κατοχυρωμένη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του πολίτη προς τη διοίκηση (κράτος) και την αρχή της προστασίας του πολίτη. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, η εφεδρεία έρχεται σε σύγκρουση με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας των πολιτών (άρθρο 4), της προστασίας της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2) και του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5).

Τέλος, η ΑΔΕΔΥ αναφέρει ότι παραβιάζονται πολλές διατάξεις του χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ΕΣΔΑ που προστατεύει το δικαίωμα της περιουσίας (στην έννοια της οποίας περιλαμβάνεται και ο μισθός), όπως παραβιάζεται και η Οδηγία 2002/14/ΕΚ που καθιερώνει τις διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Επιμέλεια: Xρήστος Μαζάνης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης