Αφορολόγητο το επίδομα βιβλιοθήκης των γιατρών για το 2014

Αφορολόγητο το επίδομα βιβλιοθήκης των γιατρών για το 2014
Αφορολόγητο είναι τελικά το επίδομα βιβλιοθήκης που λαμβάνουν οι γιατροί, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στις 11 Μαΐου.

Οι δικαιούχοι γιατροί θα πρέπει να ζητήσουν αντίγραφο των βεβαιώσεων αποδοχών για το φορολογικό έτος 2014 για να μπορέσουν να ελέγξουν αν οι οικονομικές υπηρεσίες των νοσοκομείων έχουν συμπεριλάβει το επίδομα βιβλιοθήκης στα αφορολόγητα εισοδήματα ή το έχουν εντάξει στα φορολογητέα.

Αν διαπιστωθεί λάθος, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του νοσοκομείου προκειμένου να τροποποιηθούν οι αποδοχές τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του TAXIS για να μπορέσουν να υποβάλλουν σωστά τη φορολογική τους δήλωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκύκλιος έρχεται μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι η συγκεκριμένη οικονομική παροχή έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα για την κάλυψη δαπανών εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού σκοπού και κατ’ επέκταση δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα για τους γιατρούς.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015, 15:16