Αυτοί είναι οι 13 καθημερινοί Έλληνες ήρωες, σύμφωνα με την Ε.Ε.

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019, 16:41
Αυτοί είναι οι 13 καθημερινοί Έλληνες ήρωες, σύμφωνα με την Ε.Ε.

Οι καθημερινοί ήρωες της ΕΕ είναι άνθρωποι που, απλά κάνοντας τη δουλειά τους σωστά και οργανωμένα κάτω από την ομπρέλα της ΕΕ και των νόμων της, μπορούν και βοηθούν άλλους ανθρώπους σε ανάγκη, προστατεύουν την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και γενικότερα την κοινωνία των κρατών μελών. Δεν έχει σημασία αν η θέση τους είναι πίσω από ένα γραφείο, σε ένα χημικό εργαστήριο ή στο πεδίο. Όλοι έχουν την ίδια δύναμη να προστατέψουν, να λύσουν προβλήματα και να ενημερώσουν σε περιπτώσεις ανάγκης.

Αυτοί οι ήρωες, για την Ελλάδα αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες, είναι μερικοί μόνο από τους χιλιάδες που ζουν και εργάζονται σε κράτη μέλη. Επιλέχθηκαν γιατί αποτελούν κρίκους αλυσίδας που ενώνει πολλές χώρες και εκατοντάδες πολίτες. Οι ιστορίες τους είναι πραγματικές, με απτά αποτελέσματα που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ε.Ε.

Μαρίνα Πλατανάκη, Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η Μαρίνα εργάζεται στο Υπουργείο Εργασίας της Ελλάδας και είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των αιτήσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), ένα πρόγραμμα της ΕΕ που παρέχει στήριξη σε άτομα που χάνουν τη δουλειά τους ως αποτέλεσμα οικονομικών αλλαγών που προκαλούνται από την παγκοσμιοποίηση. Μόλις εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση για τη λήψη βοήθειας από το ΕΤΠ, η Μαρίνα είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση των κονδυλίων καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος και του αντίκτυπού του.

Ιωάννης Πασπαλάς, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο Ιωάννης είναι επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, του εκτελεστικού οργάνου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στην Ελλάδα. Το ΕΤΠ είναι ένα πρόγραμμα της ΕΕ που παρέχει στήριξη σε άτομα που χάνουν τη δουλειά τους ως αποτέλεσμα των οικονομικών αλλαγών που προκλήθηκαν από την παγκοσμιοποίηση. Το πρόγραμμα ΕΤΠ εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από τον Ιούλιο του 2017 έως τον Φεβρουάριο του 2018. Έξι μήνες μετά το τέλος του, το 48% των απολυθέντων απασχολούνταν.

Δοξούλα Κουτσοτόλιου, Εμπειρογνώμονας για την απομίμηση κερμάτων, Τμήμα Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Όσον αφορά τα πλαστά κέρματα ευρώ, η Δοξούλα είναι η τεχνικήαναλύτρια του Ευρωπαϊκού Τεχνικού και Επιστημονικού Κέντρου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δουλειά της περιλαμβάνει την ανάλυση κερμάτων, την ταξινόμηση των ανωμαλιών τους και, το σημαντικότερο, τη διάδοση πληροφοριών. Σε αντίθεση με τα χαρτονομίσματα ευρώ που εκδίδονται με την άδεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα νομίσματα εκδίδονται από τις διάφορες χώρες της ζώνης του ευρώ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη προστασία των κερμάτων από την παραχάραξη, αυτή η ειδική εμπειρογνωμοσύνη έχει τη βάση της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθώς τα περισσότερα πλαστά νομίσματα είναι εύκολο να αναγνωριστούν, το κύριο έργο της Δοξούλας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση. Αν περισσότεροι άνθρωποι έδιναν την προσοχή τους, λέει, τα περισσότερα πλαστά θα μπορούσαν εύκολα να εντοπιστούν.

Σπύρος Αφεντουλίδης, Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βέλγιο

Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΣΑΕΑ) της ΕΕ είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό της βοήθειας σε χώρες που πλήττονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές (συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρών). Κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του 2015-16 στην Ιρλανδία, ο Σπύρος ήταν ο σύνδεσμος του ERCC για την υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Copernicus. Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, εξασφάλιζε ότι οι ιρλανδικές εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας λαμβάνουν τους χάρτες που ήταν απαραίτητοι για τον εντοπισμό και την ταχεία ανταπόκριση στις πλημμύρες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έχει εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός και στον τομέα των ευρωπαϊκών υποθέσεων.

Stefan Bouzarovski, Βρετανός-Έλληνας, πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Παρατηρητήριο Ενεργειακής Πενίας της ΕΕ

Ο Stefan είναι Καθηγητής Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είναι υπεύθυνος για το Πρόγραμμα «Άνθρωποι και Ενέργεια» στο Manchester Urban Institute. Είναι Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Πενίας της ΕΕ (EPOV) και του ENGAGER, του ευρωπαϊκού δικτύου για την ενεργειακή φτώχεια, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COST (ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας). Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Ορίζων 2020, το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Έχει δημοσιεύσει πολλά βιβλία και πάνω από 50 άρθρα σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια. Διδάσκει ως επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Γκντανσκ, της Πράγας και του Μπέργκεν. Το έργο του έχει συμβάλει σημαντικά στις ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ.

Παναγιώτα Περιστέρη, Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, Δήμος Αλίμου

Από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως το τέλος του 2017, η Παναγιώτα ήταν υπεύθυνη του ελληνικού γραφείου για τις υπηρεσίες ασύλου που επεξεργαζόταν και εξέταζε τη μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο. Το γραφείο της είχε σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης της ΕΕ και συνεργαζόταν με οργανισμούς της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς.

Ειρήνη Κασιμάτη, ΑΡΧΕΛΩΝ – ελληνικός Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας

Η Ειρήνη είναι υπεύθυνη του δικτύου διάσωσης και περίθαλψης στον ελληνικό Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας (ΑΡΧΕΛΩΝ). Συμμετέχει στο πρόγραμμα LIFE Euroturtles της ΕΕ, το οποίο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού και τη βελτίωση της προστασίας των θαλάσσιων χελωνών στην Κύπρο, την Κροατία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία. Συντονίζει τη μεταφορά τραυματισμένων χελωνών στο κέντρο διάσωσης. 

Αλέξης Αρζιμανόγλου, Ελληνογάλλος, Πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Λυών

Ο Αλέξης είναι ο διευθυντής του τμήματος παιδιατρικής κλινικής επιληψίας, διαταραχών ύπνου και νευροφυσιολογίας των Πανεπιστημιακών νοσοκομείων της Λυών. Είναι επίσης σύμβουλος της μονάδας επιληψίας του νοσοκομείου παίδων SJD της Βαρκελώνης. Τα τελευταία χρόνια, εργάζεται για την ανάπτυξη νέων αντιεπιληπτικών φαρμάκων. Ο Αλέξης διεξήγαγε επίσης έρευνα για τις χειρουργικές επεμβάσεις παιδικής επιληψίας, καθώς και για τη γνωστική ανάπτυξη και τις συναισθηματικές διαταραχές σε παιδιά που πάσχουν από εστιακές επιληπτικές κρίσεις. Ο Αλέξης είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής του EpiCARE, του ευρωπαϊκού δικτύου αναφοράς για την επιληψία, καθώς και συντονιστής της ομάδας Lyon EpiCARE (δίκτυο για την επιληψία στη Λυών).

Σπύρος Μπράτσικας, Ελληνική Αστυνομία

Τα τελευταία 10 χρόνια, ο Σπύρος υπηρετεί σε Υπηρεσίες καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων της Ελληνικής Αστυνομίας (Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος & Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και ομάδα Anti-Trafficking του Τμήματος Ανάλυσης και Αντιμετώπισης του Εγκλήματος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας).Είναι εξειδικευμένος σε εγκλήματα στρατολόγησης και διακίνησης ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση και συμμετέχει σε συναντήσεις και επιχειρήσεις anti-trafficking σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε όλα τα κράτη-μέλη (σε συνεργασία με την Europol, την Eurojust και τις εθνικές αρχές κοκ). Είναι επίσης διεθνώς αναγνωρισμένος εμπειρογνώμων και εκπαιδευτής στη FRONTEX, τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, που παρέχει εκπαίδευση για τους συνοριοφύλακες και τους αστυνομικούς πρώτης γραμμής. 

Δρ. Διονυσία Στεφανίτση, Γενικό Χημείο του Κράτους

Τα τελευταία 21 χρόνια, η Δρ. Διονυσία Στεφανίτση εργάζεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ). Ως επικεφαλής του Τμήματος Τροφίμων, Νερών και Περιβάλλοντος, η Δρ. Στεφανίτση συντονίζει τους εργαστηριακούς ελέγχους και παρακολουθεί την εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το τμήμα της στο ΓΧΚ συνεργάζεται με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) που είναι το εθνικό σημείο επαφής για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF). Χάρη σε αυτό το σύστημα, εάν εντοπιστεί ένα μολυσμένο προϊόν διατροφής, τα άλλα κράτη μέλη ενημερώνονται αμέσως.

Βασίλης Φουρκιώτης, Αρκτούρος

Τα τελευταία 6 χρόνια, ο 28χρονος Βασίλης εργάζεται για τον Αρκτούρο, μια ελληνική περιβαλλοντική οργάνωση που επικεντρώνεται στην προστασία αρκούδων και λύκων. Αρκετά από τα προγράμματα στα οποία εργάζεται έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος LIFE, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που στηρίζει έργα για το περιβάλλον, τη διατήρηση της φύσης και την κλιματική δράση. Τα έργα αυτά έχουν ζωτική σημασία για τη συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με αρκούδες και λύκους στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας που υποστηρίζεται από την ΕΕ, ο Βασίλης συνεργάζεται συχνά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει, για παράδειγμα, βοηθήσει στη μεταφορά ορφανών αρκούδων από τη Βουλγαρία που θα επανενταχθούν πίσω στη φύση και θα απελευθερωθούν στο φυσικό τους περιβάλλον, και μετέφερε λύκους από ζωολογικούς κήπους της Αυστρίας και της Ιταλίας στην ασφάλεια των καταφυγίων του Αρκτούρου.

Μαίρη Παχιαδάκη, Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, Κρήτη

Η κα. Παχιαδάκη είναι η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου (UWAH) στην Κρήτη. Η ένωση είναι η μεγαλύτερη και παλαιότερη ΜΚΟ στην Κρήτη που προωθεί και υπερασπίζεται τα δικαιώματα γυναικών και παιδιών. Αυτή τη στιγμή, ο σύνδεσμος συντονίζει τρία ευρωπαϊκά έργα στην Κρήτη: το CYBERSAFE, το DIS.CO και το Equal Youth, τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+. Τα έργα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ευαισθητοποίηση και πρόληψη διαδικτυακής έμφυλης βίας παιδιών ηλικίας 12 με 18 ετών, την προώθηση της εθελοντικής εργασίας στον οργανισμό και την αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Ο Σύνδεσμος εργάζεται επίσης για την προστασία ευάλωτων ομάδων όπως εγκαταλελειμμένα παιδιά, θύματα ενδοοικογενειακής βίας και ανθρώπους που έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση.

Βασιλική Εξάρχου, Κοινό Κέντρο Ερευνών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Βασιλική είναι χημικός και διαχειρίζεται έργα στην εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Εργάζεται στον τομέα πρόληψης και ανίχνευσης νοθείας και είναι υπεύθυνη για το εργαστήριο πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, που βρίσκεται στο Geel του Βελγίου. Η Βασιλική εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015, μετά από 10 χρόνια ακαδημαϊκής εργασίας σε Ελλάδα, Ολλανδία και Βέλγιο. Επίσης, εγκατέστησε  την επίσημη μέθοδο πιστοποίησης οίνου βάσει ισοτοπικών μετρήσεων για την οποία το εργαστήριο έχει διαπιστευτεί . Σε συνεργασία με το δίκτυο εργαστηρίων ανά την ΕΕ, εξασφαλίζει υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και μετρήσεων για τον ευρωπαϊκό οίνο και αναπτύσσει νέες μεθόδους ανάλυσης για τη γνησιότητά του. Παράλληλα, ασχολείται με την ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για την ανίχνευση νοθείας στο μέλι.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019, 20:10