Αλλαγές στους μισθούς του Δημοσίου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016, 09:53
Αλλαγές στους μισθούς του Δημοσίου
Νέα δεδομένα φέρνει η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εισφορών σε Δημόσιο και ΔΕΚΟ, ο οποίος πλέον θα γίνεται με βάση τις σημερινές αποδοχές.

Κερδισμένοι είναι οι υπάλληλοι υποχρεωτικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα δουν αυξήσεις στον μισθό τους έως και 20 ευρώ τον μήναΧαμένοι της υπόθεσης είναι όσοι έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και ειδικά όσοι έχουν πολυετή υπηρεσία.

Αντίθετα, κερδισμένοι είναι οι υπάλληλοι υποχρεωτικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα δουν αυξήσεις στον μισθό τους έως και 20 ευρώ τον μήνα.

Όπως αναφέρει το «Έθνος», μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου 4024/2011, ο οποίος καθιέρωσε το ενιαίο μισθολόγιο, οι κρατήσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους όσον αφορά στην κύρια σύνταξη υπολογίζονταν στο μισθολόγιο του 2011, καθώς αυτό ήταν και το μισθολόγιο επί του οποίου γινόταν ο υπολογισμός της σύνταξης για όσους υπέβαλαν αίτημα μέχρι τις 12/5/2016 (παλιός τρόπος υπολογισμού).

Η κράτηση για κύρια σύνταξη για τον υπάλληλο είχε ως βάση υπολογισμού τον βασικό του μισθό του 2011, με προσθήκη μιας διαφοράς επιδόματος (140,80 ευρώ), ενώ στην περίπτωση που ο υπάλληλος λάμβανε επίδομα θέσης ευθύνης, η κράτηση για την κύρια σύνταξη γινόταν και επί του εν λόγω επιδόματος.

Επομένως, δεν γίνονταν κρατήσεις για κύρια σύνταξη στο σύνολο των αποδοχών (εξαιρούνταν τα επιδόματα) και ως εκ τούτου το ποσοστό των εισφορών (6,67%) υπολογιζόταν σε μέρος αυτών.

Ακόμη και μετά την αλλαγή του μισθολογίου και την αλλαγή των μισθολογικών κλιμακίων με την ένταξη σε αυτά του συνόλου των επιδομάτων, η κράτηση για την κύρια σύνταξη παρέμενε ίδια λόγω ειδικής διάταξης που προέβλεπε τον υπολογισμό της σύνταξης με τις αποδοχές του 2011.

Με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης και την εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλους τους μισθωτούς εργαζομένους και του Δημοσίου, η κράτηση για την κύρια σύνταξη που για τον εργαζόμενο είναι 6,67% γίνεται πλέον στο σύνολο των αποδοχών, όπως αυτές ορίστηκαν από το νέο μισθολόγιο του νόμου 4354/2016.

Με την εν λόγω αλλαγή προκύπτουν διαφορές στην καταβολή των εισφορών και στις καθαρές αποδοχές. Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις υπάλληλοι θα λάβουν λιγότερα καθαρά χρήματα μηνιαίως, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που θα λάβουν ελάχιστα περισσότερα.

Δείτε σχετικούς πίνακες με τις κρατήσεις, ανάλογα με τους μισθούς, τα έτη και την εκπαίδευση:

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Κλιμάκιο

3

5

8

11

13

16

18

Αποδοχές

1.210

1.387

1.505

1.628

1.800

1.977

2.95

Νέα εισφορά

80,7

92,5

100,3

112,2

120

131,8

139,7

Παλιά εισφορά

83

88

96

104,4

109,8

117,8

120,5


Τεχνολογικής εκπαίδευσης

Κλιμάκιο

3

5

8

11

13

16

18

Αποδοχές

1.092

1.312

1.422

1.587

1.697

1.862

1.917

Νέα εισφορά

72,8

87,5

94,8

105,8

113

124

127

Παλιά εισφορά

79,6

87,2

92,4

100

105

112,9

115,4


Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Κλιμάκιο

2

4

6

7

9

11

12

Αποδοχές

918

1.038

1.158

1.218

1.338

1.458

1.518

Νέα εισφορά

61,2

69,2

77,2

81,2

97,2

101,2

 

Παλιά εισφορά

71,5

78,4

83,2

89,8

94,4

101,2

103,5


Υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Κλιμάκιο

2

4

6

7

9

11

12

Αποδοχές

823

909

995

1.038

1.124

1.210 

 1.253

Νέα εισφορά

54,8

60,6

66,3

69,2

74,9

80,7

83,5

Παλιά εισφορά

 62,6

68,4

 72,4

78,2

82,1

88

80,5


Διαβάστε επίσης:

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016, 10:45