Αν αργήσει το πλοίο, ταξιδεύετε δωρεάν

Αν αργήσει το πλοίο, ταξιδεύετε δωρεάν
Έστω και τελευταίοι σε σχέση με τους επιβάτες άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς, πλέον και το επιβατικό κοινό που μετακινείται με πλοίο έχει τα δικά του δικαιώματα. Ποια είναι όμως τα δικαιώματα όσων ταξιδεύουν με καράβι; Δείτε το περιεχόμενο της σχετικής κοινοτικής οδηγίας, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από τις 31 Δεκεμβρίου του 2012.

Ωστόσο, πρακτικά, στην Ελλάδα, η οδηγία θα έχει ισχύ από το επόμενο καλοκαίρι. Έως τότε αναμένεται (;) να έχουν προσαρμοστεί και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Όπως σημειώνει και το portnet, τα δικαιώματα με βάση το καθαρογραμμένο κείμενο της κοινοτικής οδηγίας είναι τα εξής:

• επαρκής και προσιτή πληροφόρηση όλων των επιβατών πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκειά του, καθώς και παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματά τους στους τερματικούς σταθμούς και επί των πλοίων

• επαρκής συνδρομή (όπως ελαφρά γεύματα, γεύματα, αναψυκτικά και, όταν είναι αναγκαίο, κατάλυμα για μέχρι τρεις διανυκτερεύσεις, με οικονομική κάλυψη έως 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση) σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 90 λεπτών

• εγγύηση ως προς την επιλογή μεταξύ επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο, σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 90 λεπτών

• αποζημίωση μεταξύ 25% και 50% της τιμής του εισιτηρίου σε περιπτώσεις καθυστερημένης άφιξης, μη διακριτική μεταχείριση και ειδική συνδρομή χωρίς χρηματική επιβάρυνση για τα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα, τόσο στους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς όσο και επί του πλοίου, καθώς και χρηματική αποζημίωση για την απώλεια ή ζημία του εξοπλισμού κινητικότητας

• δημιουργία μηχανισμών διεκπεραίωσης παραπόνων στη διάθεση των επιβατών από τους μεταφορείς και τους φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών

• σύσταση ανεξάρτητων εθνικών φορέων για την επιβολή της τήρησης του κανονισμού, με την επιβολή ποινών εν ανάγκη.

Επιπλέον, από τις 31 Δεκεμβρίου του 2012 οι επιβάτες που έχουν πέσει θύματα ατυχήματος κατά τη διάρκεια ταξιδιού διά θαλάσσης θα απολαύουν των παρακάτω δικαιωμάτων:

• χρηματικής αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου και σωματικής βλάβης και απώλειας ή ζημίας αποσκευών, οχημάτων και του εξοπλισμού κινητικότητας ή άλλου ειδικού εξοπλισμού

• προκαταβολής (εντός 15 ημερών) για την κάλυψη άμεσων οικονομικών αναγκών σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης

• άμεσης προσφυγής κατά του ασφαλιστή του μεταφορέα σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης

• παροχής κατάλληλων και κατανοητών πληροφοριών σχετικά με τα προαναφερόμενα δικαιώματα, το αργότερο κατά την αναχώρηση.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013, 12:54