Αναδρομική αναπροσαρμογή των συντάξεων στρατιωτικών

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016, 19:43
Αναδρομική αναπροσαρμογή των συντάξεων στρατιωτικών
Αναδρομική αναπροσαρμογή των συντάξεων που δικαιούνται οι στρατιωτικοί με βάση το νομοθετικό πλαίσιο του 2000 και του 2002, αναγνωρίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο από το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης που υπέβαλαν διεκδικώντας τα αναδρομικά τους.

Με απόφασή της η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) τον υπολογισμό που έκανε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο χρόνο αφετηρίας υπολογισμού της αναδρομικής προσαρμογής των συντάξεών τους.

Οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί ζήτησαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) την αναπροσαρμογή των συντάξεών τους με βάση τους νόμους 2838/2000 και 3016/2002, αλλά οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν με την αιτιολογία ότι οι διατάξεις των εν λόγω νόμων αφορούν μόνο τους ενεργεία στρατιωτικούς και όχι όσους αποχώρησαν από την υπηρεσία σε χρόνο προγενέστερο της ισχύος τους.

Το 3ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου τους δικαίωσε και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συμμορφώθηκε με τις δικαστικές αποφάσεις, αναπροσαρμόζοντας τις συντάξεις, αλλά όρισε «ως αφετηρία της τριετούς αναδρομής των οικονομικών αποτελεσμάτων την πρώτη του μήνα έκδοσης των πράξεων αυτών». Οι στρατιωτικοί διαφώνησαν για το χρόνο

Έναρξης των αναδρομικών και του θέματος εξέτασε, ύστερα από προδικαστικό ερώτημα η Ολομέλεια, η οποία έκρινε ότι ο τρόπος με τον οποίο το ΓΛΚ καθόρισε την αφετηρία υπολογισμού της αναπροσαρμογής των συντάξεων «παραβιάζει το δικαίωμα παροχής αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας» των στρατιωτικών συνταξιούχων.

Κατά την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου η αφετηρία αναπροσαρμογής των συντάξεων «πρέπει να οριστεί η ημερομηνία έκδοσης της (αρχικής) πράξης με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα τους» για υπαγωγή τους στο πλαίσιο των νόμων 2838/2000 και 3016/2002.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016, 19:47