Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της «VDV LEBEN INΤERNATIONAL Α.Ε.Α.Ζ.»

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011, 18:13
Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της «VDV LEBEN INΤERNATIONAL Α.Ε.Α.Ζ.»
Με τον επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης, Γ. Χαλιώτη, θα πρέπει να επικοινωνούν οι ασφαλισμένοι στην εταιρία «VDV LEBEN INΤERNATIONAL Α.Ε.Α.Ζ.» μετά την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος για την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εν λόγω εταιρίας.

Η «VDV LEBEN INΤERNATIONAL» τελούσε από τον Σεπτέμβριο του 2010 υπό καθεστώς αναστολής νέων ασφαλιστικών εργασιών και δέσμευσης των περιουσιακών της στοιχείων.

Η ΕΠΑΘ αφού έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα διενεργηθέντων ελέγχων και το γεγονός ότι στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε η εταιρεία δεν προέβη σε καμία διορθωτική ενέργεια, που θα εξασφάλιζε την οικονομική και οργανωτική ανασυγκρότησή της, αποφάσισε την κατά τα ανωτέρω ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.

Από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας, βάσει του θεσμικού πλαισίου, ενεργοποιείται το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής που αναλαμβάνει την προσπάθεια για τη μεταβίβαση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, με στόχο τη συνέχισή τους.

Εφόσον η προσπάθεια αυτή δεν τελεσφορήσει, ενεργοποιείται διαδικασία αποζημίωσης των ασφαλισμένων. Εκκρεμείς δίκες της εταιρείας συνεχίζονται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (φαξ: 210-3205439, email: info@pligf.gr).

Το τηλέφωνο επικοινωνίας του κ. Χαλιώτη από τις 10:00 έως τις 14:00 είναι 0030 - 210 61 09 287.

Διαβάστε επίσης:

Δίωξη κατά δεύτερης ασφαλιστικής εταιρίας, Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010, 17:18

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011, 18:13