Ανάρτηση κτηματογράφησης στους Δήμους Βάρης, Κρωπίας, Μαρκοπούλου

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016, 14:04
Ανάρτηση κτηματογράφησης στους Δήμους Βάρης, Κρωπίας, Μαρκοπούλου
Ξεκινά σήμερα η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στους Δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Μαρκοπούλου-Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚΧΑ, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο μηνών να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της ανάρτησης στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους αλλοδαπής και το ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις μήνες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς αποσπάσματα από τους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε πολίτη.

Μέσω της ανάρτησης οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την καταγραφή των ιδιοκτησιών τους και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η κτηματογράφηση θα ολοκληρωθεί σωστά και δεν θα υπάρχουν προβλήματα στη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου. Συνεπώς, στη φάση αυτή η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Ηλεκτρονική ανάρτηση κτηματογράφησης

Με την έναρξη της ανάρτησης, κάθε δικαιούχος θα μπορεί να δει τα στοιχεία που τον αφορούν και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr στο portal e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Ηλεκτρονικά επίσης υποστηρίζεται η υποβολή αίτησης διόρθωσης προσωπικών στοιχείων μέσω της ειδικής εφαρμογής ανάρτηση στην ενότητα «Κτηματογράφηση» του portal.

 Απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή είναι τρία «κλειδιά»: Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης, Κωδικός Προσώπου και Κωδικός Ιδιοκτησίας, τα οποία αναγράφονται πάνω στο Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης.

Τα γραφεία κτηματογράφησης

1) Για τους ΟΤΑ Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης οι πολίτες εξυπηρετούνται από τα γραφεία στη συμβολή των οδών Χρύσανθου Τραπεζούντος και Αθαν. Διάκου 29 στο Ελληνικό (Τ.Κ. 16777, τηλ. 210-9635141. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-16.00 & κάθε Τετάρτη 09.00 - 20.00)

2) Για τον ΟΤΑ Κρωπίας από τα γραφεία στην οδό Σπύρου Δάβαρη 77 στο Κορωπί (Τ.Κ.19400, τηλ. 210-6022250. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 - 16.00 και κάθε Τετάρτη 09.00 - 19/00)

4) Για τον ΟΤΑ Μαρκοπούλου-Μεσογαίας από τα γραφεία στην οδό Γεωργίου Παπαβασιλείου 44 στο Μαρκόπουλο (Τ.Κ. 19003, τηλ.22990-40266. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 - 16.00 και κάθε Τετάρτη 09.00 -19.00).

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016, 15:33