Ανάσα για τους αγρότες

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012, 20:48
Ανάσα για τους αγρότες
Την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάση της οποίας είχε διαταχθεί η επιστροφή εντόκως από τους αγρότες του ποσού των 424 εκατ. ευρώ (το γνωστό πακέτο Χατζηδάκη), πέτυχε η ελληνική πλευρά.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. δικάζοντας τα ασφαλιστικά μέτρα που υπέβαλε η Ελληνική Δημοκρατία με αίτημα την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έντοκη ανάκτηση 424 εκατ. ευρώ από τους αγρότες, έκανε δεκτό το ελληνικό αίτημα και ανέστειλε την εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής που άσκησε η Ελληνική Δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου πιθανολόγησε τη βασιμότητα των λόγων της προσφυγής, δέχτηκε ότι η άμεση εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής από 800.000 περίπου αγρότες θα δυσχεράνει σοβαρά τη διατήρηση της δημόσιας τάξης - δεδομένου ότι και οι αγρότες έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση και τα εξαιρετικά μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί - και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η άμεση εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής θα προκαλούσε σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία στην Ελληνική Δημοκρατία, στις παρούσες δύσκολες εξαιρετικές συνθήκες.

Επιμέλεια: Μυρτώ Τσάβαλου
Με πληροφορίες από το ΑΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012, 20:48