Ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ερευνών του Παν. Πελοποννήσου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011, 23:31
Ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ερευνών του Παν. Πελοποννήσου

Με απόβαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, τροποποιήθηκε η σχετική προηγούμενη απόφασή του και ορίστηκαν οι παρακάτω εκπροσώπους στην Επιτροπή του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:

- Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (έγγραφο με Α.Π.: 591/24-09-2010/9-2- 2010)
Σπυριδάκης Μάνος, Επίκουρος Καθηγητής (τακτικό μέλος)Κατσής Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (αναπληρωματικό μέλος)
 
- Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (έγγραφο με
Α.Π.: 2342/9-2-2010)Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής (τακτικό μέλος)
 
- Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (απόσπασμα Γ.Σ. Τμήματος/Α.Π.: 2540/18-2-2010)Μπουκουβάλας Αντώνιος, Καθηγητής (τακτικό μέλος) Σλαβάκης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής (αναπληρωματικό μέλος)
 
- Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (απόφαση 1/20-09-2010 8 η
συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης) Σκλιάς Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής (τακτικό μέλος) Χουλιάρας Αστέριος, Καθηγητής (αναπληρωματικό μέλος)
 
- Τμήμα Φιλολογίας (2 η συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης/ Α.Π.625/9-03-2011)
Μαρκαντωνάτος Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής (τακτικό μέλος)Ξέστερνου Μαρία, Λέκτορας (αναπληρωματικό μέλος)


Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011, 23:35