Aνοιχτά τα δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα παρά το lockdown

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020, 18:18
Aνοιχτά τα δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα παρά το lockdown

Ο κορωνοϊός φαίνεται ότι φοβάται τη….Δικαιοσύνη. Για αυτό και τα έκτακτα μέτρα προστασίας από την πανδημία δεν αγγίζουν τα δικαστήρια τα οποία, παρά τον κώδωνα κινδύνου που κρούουν δικαστές και εισαγγελείς  θα συνεχίσουν να λειτουργούν, ωσάν ο κορωνοϊός να σταματά έξω από την κεντρική τους πύλη.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε πριν από λίγο, από τα υπουργεία Υγείας και Δικαιοσύνης, κάνει δεκτές τις αιτιάσεις των δικηγόρων που τάχθηκαν υπέρ της πλήρους λειτουργίας των δικαστηρίων χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους φόβους και την ανησυχία των δικαστικών και εισαγγελικών ενώσεων για το μεγάλο επιδημιολογικό κίνδυνο που υπάρχει στα δικαστήρια, λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού.

Έτσι, τα δικαστήρια θα λειτουργήσουν κανονικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται και σήμερα στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως αυξημένου κινδύνου, μεταξύ των οποίων και στην Αθήνα. Θα ισχύσουν δηλ. όσα μέχρι σήμερα για κάθε περιοχή που θεωρείται (Β- κόκκινη).  Το ίδιο θα ισχύσει και στη λειτουργία των δικαστηρίων στη Θεσσαλονίκη, στην οποία όμως, όπως διευκρινίζεται, ότι πέραν των ισχυόντων περιορισμών,  αναμένεται να ληφθούν όπως και στις Σέρρες, επιπλέον μέτρα, τα οποία θα καθοριστούν με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 Η λειτουργία των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες Αυξημένου Κινδύνου (επίπεδο Β).           

Προσδιορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών οι όροι λειτουργίας των δικαστηρίων στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αυξημένου κινδύνου (επίπεδο Β).

Ειδικότερα, για τη λειτουργία όλων των δικαστηρίων προβλέπεται η τήρηση της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρουκαι η παρουσία μέχρι δεκαπέντε (15) ατόμων στη δικαστική αίθουσα. Κατ' εξαίρεση ο αριθμός μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος παραγραφής  συμπληρώνεται για τα πλημμελήματα μέχρι 30.6.2021 και για τα κακουργήματα μέχρι 31.12.2021 ή συμπληρώνεται  ο ανώτατος χρόνος προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων.

Η διενέργεια των διασκέψεων, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια, που αφορά στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της Χώρας, εφόσον είναι εφικτό, πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Κατ’ εξαίρεση, τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.

Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες, τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται αναλογικά τα μέτρα που ισχύουν για το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, εφόσον τούτο είναι εφικτό.

Για τη λειτουργία των Έμμισθων και Άμισθων Υποθηκοφυλακείων καθώς και για τα Κτηματολογικά Γραφεία, επιτρέπονται οι συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων, αποκλειστικά σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται σε απόφαση του Προϊσταμένου τους. Επιπλέον, αναστέλλονται:

α) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων καιβ) η παραγραφή κάθε συναφούς αξίωσης.

Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζονται οι διοικητικές λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Για τις ΠΕ Κοζάνης, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Λάρισας και Ροδόπης συνεχίζουν να εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα μέτρα, μέχρι και την 6η Νοεμβρίου 2020. Ειδικά, για τις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών, αναμένονται, πέραν των ισχυόντων περιορισμών, επιπλέον μέτρα, τα οποία θα καθοριστούν με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020, 18:26