Αντιδράσεις στα Ιωάννινα για τη λειτουργία μονάδας βιομάζας

Αντιδράσεις στα Ιωάννινα για τη λειτουργία μονάδας βιομάζας
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας των Μαρμάρων, στα Ιωάννινα, αναφορικά με τη λειτουργία μονάδας βιομάζας στην περιοχή.

Μάλιστα, το ΔΣ του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής εκφράζει την αντίθεσή του στην λειτουργία της μονάδας βιομάζας στην περιοχή «Γκαμήλα Φτέρη» της Δημοτικής Κοινότητας Μαρμάρων, διότι η μονάδα βρίσκεται περίπου 1.500 μέτρα από τον οικισμό και λιγότερο από 200 μέτρα από πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες.

Επίσης, σημειώνει ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν δασικά και γεωργικά προϊόντα προς καύση για τη λειτουργία της μονάδας, επομένως δημιουργούνται υποψίες ότι θα καίγονται παντός φύσεως λύματα και τέλος διότι η προκειμένη δραστηριότητα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων με τους εκπεμπόμενους ρύπους σε ένα ήδη αρκετά επιβαρυμένο περιβάλλον.

Ο Σύλλογος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων να ανακαλέσει την προηγούμενη θετική γνωμοδότησή του για τη λειτουργία της εν λόγω μονάδας, που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Μαΐου 2015, 01:39