Αντισυνταγματική η φορολόγηση της αποζημίωσης απαλλοτριωμένου οικοπέδου

Αντισυνταγματική η φορολόγηση της αποζημίωσης απαλλοτριωμένου οικοπέδου
Αντισυνταγματική είναι, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, η φορολόγηση της αποζημίωσης που εισπράττει ο ιδιοκτήτης ακινήτου για την απαλλοτρίωση του ακόμη κι αν αυτή υπερβαίνει της τιμής που το απέκτησε.

Όπως έκριναν οι σύμβουλοι Επικρατείας, η αποζημίωση που καταβάλλεται στον κάτοχο ακινήτου το οποίο απαλλοτριώνεται αναγκαστικά, «αντιστοιχεί στην αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου κατά την χρονική εκείνη στιγμή και χορηγείται προς αποκατάσταση της ζημίας που υφίσταται ο ιδιοκτήτης λόγω της στέρησης της ιδιοκτησίας του, όπως προβλέπει ρητά στο άρθρο 17 του Συντάγματος».

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ξεκαθαρίζει πως η αποζημίωση αυτή «δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος, προδήλως διότι στην περίπτωση αυτή θα καθίστατο μη πλήρης». Όπως δε σημειώνει η απόφαση, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 22 του ν. 2648/1998 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), «το υπερτίμημα που προκύπτει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, δηλαδή η διαφορά μεταξύ του ύψους της καταβαλλόμενης στον ιδιοκτήτη του εν λόγω ακινήτου αποζημίωσης και της τιμής κτήσης αυτού» δεν μπορεί να φορολογηθεί.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017, 17:12