Απαγόρευση προσλήψεων ενόψει δημοτικών εκλογών

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010, 18:20
Απαγόρευση προσλήψεων ενόψει δημοτικών εκλογών
Την απαγόρευση και αναστολή όλων των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ με βάση τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Η απαγόρευση και αναστολή, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τίθεται σε ισχύ για 30 ημέρες πριν τη διενέργεια των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων που είχαν ανακοινωθεί διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος για την ολοκλήρωσή τους.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010, 18:20