Απάντηση της Express Service στην Εθνική Ασφαλιστική

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013, 12:24
Απάντηση της Express Service στην Εθνική Ασφαλιστική
Στην ανακοίνωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την οποία σχολιάζει τη δικαστική απόφαση που δικαιώνει τον Γιάννη Ραπτόπουλο, απαντά η Express Service, η οποία επισημαίνει:

- Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, αντί να συλλογάται πώς θα αποκαταστήσει τη δυσθεώρητη ζημία που δολίως προξένησε στην EXPRESS SERVICE, όπως οφείλει, προβαίνει σε σχολιασμό της δικαστικής απόφασης, που ανεγνώρισε την υποχρέωσή της καθ΄ ολοκληρίαν

- Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, αντί να σέβεται την υπ΄αριθμ. 1645/2013 δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε από το Δικαστήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αφού ελήφθησαν υπ' όψιν όλα τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα και από τις δύο πλευρές, η οποία δικαστική απόφαση δικαίωσε την EXPRESS SERVICΕ, προβαίνει σε ανεπίτρεπτη πρόγνωση ότι θα εξαφανισθεί η απόφαση αυτή από το Εφετείο Αθηνών, εκθέτοντας με τον τρόπο αυτόν την αδυναμία της να ομολογήσει την αναμφισβήτητη ήττα της

- Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ συνεχίζει την τακτική της παραβίασης του Νόμου, αναφέροντας ότι δήθεν η εταιρεία οδικής βοήθειας με την οποία συνεργαζόταν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις

- Η EXPRESS SERVICE δικαιώνεται πλέον στον πολυετή αγώνα της για αναγνώριση της αθέμιτης ανταγωνιστικής συμπεριφοράς της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ και επανέρχεται δριμύτατη στη σχετική αγορά της Οδικής Βοήθειας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, με την ίδια γνωστή επιτυχή δραστηριότητά της.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013, 13:35