Απέκρυπταν εκατομμύρια

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015, 13:37


Αξιοσημείωτες περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντόπισαν οι υπάλληλοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, σε νέο γύρο ελέγχων που διεξήγαγαν τον Απρίλιο.

Δικηγόροι που δεν δήλωσαν εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ξενοδοχειακή επιχείρηση που απέκρυψε ποσά-μαμούθ με κατάθεση ανακριβών δηλώσεων και γιατρός που επί 10 χρόνια δεν φρόντισε να δηλώσει εισοδήματα ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ (!) είναι ορισμένα από τα περιστατικά οικονομικών εγκλημάτων κατά του Δημοσίου που εντόπισαν τα λαγωνικά του ΣΔΟΕ.

Αναλυτικά στοιχεία για τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, η Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής Αιγαίου, έπειτα από εκτενείς έρευνες διαπίστωσε ότι:

Δικηγόροι που απέκρυψαν εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και γιατρός που επί 10 χρόνια δεν φρόντισε να δηλώσει εισοδήματα ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ είναι ορισμένα από τα περιστατικά οικονομικών εγκλημάτων κατά του Δημοσίου που εντόπισε το ΣΔΟΕ1. Δικηγόρος δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτόν τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 802.810,76 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

2. Δικηγόρος δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτόν τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 277.515,60 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Ξενοδοχειακή επιχείρηση απέκρυψε εισοδήματα ύψους 590.387,36 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

4. Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα του χονδρικού εμπορίου τροφίμων και οπωρολαχανικών καταχώρησε σε 875 περιπτώσεις αγορές χωρίς δικαιολογητικά στο βιβλίο ισοζυγίου γενικού αναλυτικού καθολικών, συνολικής αξίας 6.796.244,25 €.

5. Τέσσερις επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό τη μη απόδοση του ΦΠΑ και τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 1.002.448,20 ευρώ.

6. Τρεις επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 1.847.175,50 ευρώ.

Από την Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης απάτης και Διαφθοράς εξακριβώθηκαν οι εξής περιπτώσεις:

1. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2001 έως 2010 κατά 1.194.988,66 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

2. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2008 και 2009 κατά 718.459,44 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων δεν εξέδωσε για τις χρήσεις 2008 έως 2012, 1.069 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 617.978,59 €, ενώ για τις χρήσεις 2008 και 2009 εξέδωσε 8 αθεώρητα φορολογικά στοιχεία από είσπραξη ενοικίων συνολικής αξίας 21.411,60 ευρώ.

4. Επιχείρηση εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας και ειδών Η/Υ εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 8.342.447,33 ευρώ, ενώ ζήτησε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 7.426.657,26 €.

Σε οργανωμένες περιπτώσεις φοροδιαφυγής η σύσταση μιας επιχείρησης γίνεται με απώτερο σκοπό τη διακίνηση εικονικών φορολογικών στοιχείων (μέσω της έκδοσης ή λήψης) σε υπαρκτές επιχειρήσεις. Η χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων αποσκοπεί στην αύξηση της αξίας των εισροών και κατά συνέπεια στη μείωση του ΦΠΑ που αποδίδεται στο Δημόσιο, καθώς και στη μεταβολή των αποτελεσμάτων της επιχείρησης ως προς τη φορολογία εισοδήματος.

5. Επιχείρηση εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 175.000,00 €.

6. Ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο του τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα δεν κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία συνολικής αξίας 4.621.396,27 €, ενώ δεν απέδωσε τέλη υπέρ τρίτων και λοιπών φορολογιών και Φ.Μ.Υ. συνολικής αξίας 497.560,11 ευρώ.

7. Ανώνυμη εταιρεία κατασκευής αλουμινίων δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ συνολικής αξίας 160.160,99 ευρώ. Επίσης, δεν είχε υποβάλει περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για τον Δεκέμβριο 2010 συνολικής αξίας 65.887,59 €, πράγμα που έκανε μετά τον έλεγχο.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης διαπίστωσε ότι:

1. Φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία επίπλων, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 659.424,86 € χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

2. Φυσικό πρόσωπο, επιχειρηματίας καφέ-μπαρ, προσαύξησε την περιουσία του κατά 492.992,13 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Συνταξιούχος προσαύξησε την περιουσία του κατά 438.517,64 €, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

4. Φυσικό πρόσωπο χρησιμοποίησε ευάλωτο άτομο προκειμένου να καλύψει δικές του συναλλαγές με εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 675.717,52 €. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν απέδιδαν ΦΠΑ και απέκρυπταν ισόποσα καθαρά κέρδη. Πρόκειται για συνήθη πρακτική φοροδιαφυγής, αφού η είσπραξη των φόρων και των προστίμων από τα πρόσωπα αυτά είναι αδύνατη, καθώς στερούνται εισοδήματος και περιουσίας. Βεβαίως, στις περιπτώσεις αυτές οι κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στον φερόμενο ως εκδότη του στοιχείου όσο και στον υποκρυπτόμενο, που είναι υπαρκτός.

5. Τρεις επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό τη μη απόδοση του ΦΠΑ και τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 3.971.015,41 ευρώ.

6. Έξι επιχειρήσεις έλαβαν μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.924.488,90 €.

7. Λαθρεμπορία τσιγάρων -130.706 κούτες των 10 πακέτων διαφόρων εταιριών- από φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτο, με διαφυγόντες δασμούς και φόρους 4.461.201,14 ευρώ.

Επίσης, από έρευνα της Υπηρεσίας εντοπίστηκαν σε ισόγεια αποθήκη και κατασχέθηκαν ως προϊόν λαθρεμπορίας 796 φιάλες των 0,7 λίτρων διαφόρων οινοπνευματωδών ποτών. Ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία και ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εξακριβώθηκε ότι:

1) Τρεις αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για παράνομη επιστροφή ΦΠΑ συνολικής αξίας 662.115,00 €.

2) Εκατόν εξήντα δύο (162) φορολογούμενοι συμπεριέλαβαν στις φορολογικές τους δηλώσεις εικονικές - πλαστές αποδείξεις είσπραξης ποσών δωρεών προς ιερούς ναούς, προκειμένου να τύχουν μείωσης της φορολογίας. Το συνολικό ύψος των πλαστών-εικονικών αποδείξεων ανέρχεται στο ποσό των 610.650,00 ευρώ.

H Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίων Ιόνιων Νήσων εντόπισε τις εξής περιπτώσεις φοροδιαφυγής:

1) Μεσίτης ακινήτων για τις χρήσεις 2000 έως 2002 προσαύξησε την περιουσία του κατά 8.514.860,60 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Επίσης, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 553.966,63 €.

2) Φυσικό πρόσωπο, χωρίς επαγγελματική ιδιότητα, προσαύξησε την περιουσία του κατά 3.866.144,90 €, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3) Φυσικό πρόσωπο απέκρυψε εισοδήματα ύψους 157.666,00 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

4) Εργολάβος - μηχανικός δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και απέκρυψε εισοδήματα ύψους 4.160.815,04 ευρώ, υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Επίσης, υπέβαλε ανακριβή δήλωση μεταβίβασης συνολικής αξίας 239.340,37 €.

5) Επιχείρηση κατασκευής μηχανημάτων εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων για τη χρήση 2006 συνολικής αξίας 14.332.141,87 €, ενώ για τις χρήσεις 2007 έως 2009 έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12.042.296,10 ευρώ.

6) Τρεις επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) συνολικής αξίας 455.474,80 €.

7) Τέσσερις αγρότες ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 251.830,90 €.

8) Επιχείρηση προώθησης τραπεζικών προϊόντων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.543,00 €.

Tέλος, η Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κρήτης διαπίστωσε ότι:

1) Εργολάβος προσαύξησε την περιουσία του κατά 304.575,00 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

2) Μεσίτης ακινήτων προσαύξησε την περιουσία του κατά 303.376,00 € χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3) Επιχείρηση εκσκαφών και γεωργικών επιχειρήσεων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 389.200,00 €.

4) Επιχείρηση γενικών κατασκευαστικών εργασιών έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 239.040,00 €.

Διαβάστε επίσης:
Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015, 13:45