Από κόσκινο το Δημόσιο

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Απριλίου 2014, 14:00
Από κόσκινο το Δημόσιο
Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι εκτεταμένοι έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) στο Δημόσιο, για τον έλεγχο πιστοποιητικών, συμβάσεων κ.λπ., σε σύνολο 11 τομέων της διοίκησης, που έχει ζητήσει με εγκύκλιό του ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ίδια ώρα, σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα από την επιτάχυνση της πειθαρχικής ευθύνης και των διαδικασιών, καθώς ήδη έχουν εξεταστεί περισσότερες από 1.645 πειθαρχικές υποθέσεις, σε διάστημα λίγων μηνών.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιούν τα στελέχη του ΣΕΕΔΔ αφορούν σε 11 περιπτώσεις:

1. Εμβάσματα εξωτερικού: Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων οι οποίοι από το έτος 2009 και εντεύθεν απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα αθροιστικά άνω των 100.000 ευρώ.

2. Έλεγχος γλωσσομάθειας ΑΣΕΠ: Έλεγχος για την εγκυρότητα των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που αποτέλεσαν προϋπόθεση διορισμού 9.873 επιτυχόντων σε 49 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ το 2003-2009. Ήδη, συγκεντρώνονται τα αναγκαία στοιχεία για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διασταύρωσης με τους φορείς πιστοποίησης.

3. Έλεγχοι τήρησης ωραρίου: Διενεργούνται διαρκώς έλεγχοι για την τήρηση του ωραρίου (έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα από τα Υπουργεία Πολιτισμού, Εσωτερικών, Τουρισμού, από τον ΕΟΤ, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κλπ). Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η νομιμότητα των χορηγηθεισών αναρρωτικών αδειών και των αποζημιώσεων για υπερωριακή απασχόληση.

4. Έλεγχος άσκησης ιδιωτικού έργου: Έρευνα του ΣΕΕΔΔ για τη νομιμότητα χορήγησης σε υπαλλήλους των δήμων, αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

5. Εκπαιδευτικοί χωρίς εκπαιδευτικό έργο: Έλεγχος στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αντικείμενο την εξέταση της νομιμότητας απαλλαγής (2.200 περίπου) εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διδακτικό έργο (μηδενικό διδακτικό ωράριο), με βάση τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από το υπουργείο.

6. Υπουργείο Πολιτισμού: Έλεγχος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με αντικείμενο την εξέταση της διαδικασίας υπαγωγής συμβασιούχων στις διατάξεις του ΠΔ 164/2004.

7. Δασικές υπηρεσίες: Έλεγχος- έρευνα σε 103 Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες με αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία των δασαρχείων.

8. «Διαύγεια»: Έλεγχος σε δημόσιες υπηρεσίες για τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις του προγράμματος «Διαύγεια».

9. Ληξιαρχείο Αθηνών: Έλεγχος στον τρόπο έκδοσης ληξιαρχικών πράξεων γέννησης εκπρόθεσμης γνωστοποίησης (υπόθεση της μικρής Μαρίας).

10. Είσπραξη δημοσίων εσόδων: Εντατικοποίηση ελέγχων σχετικά με την είσπραξη δημοσίων εσόδων (είσπραξη τελών από τους δήμους, προστίμων αυθαιρέτων κ.λπ.) και την περιστολή των δαπανών (λειτουργικά έξοδα κ.λπ.), τις προμήθειες και τα δημόσια-δημοτικά έργα.

11. Περιουσιακή κατάσταση: Εντατικοποίηση ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων και εντοπισμός των υπαλλήλων των οποίων η περιουσιακή κατάσταση δεν δικαιολογείται από νόμιμους και εμφανείς πόρους. Ήδη έχουν εντοπιστεί αρκετές περιπτώσεις και έχουν ασκηθεί πειθαρχικές διώξεις, ενώ έχουν φορολογηθεί αρμοδίως τα αδικαιολόγητα ποσά.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα

Οι παραπάνω δράσεις φέρνουν, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, σημαντικά αποτελέσματα, καθώς έχει καταστεί πλέον σαφές σε όλους ότι «συμπεριφορές του παρελθόντος δεν γίνονται αποδεκτές», όπως έχει δηλώσει και ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ήδη σε διάστημα μόλις λίγων μηνών έχουν εξεταστεί περισσότερες από 1.645 πειθαρχικές υποθέσεις, ενώ προχωρά με γοργούς ρυθμούς και η εξέταση των υπόλοιπων 2.208 που εκκρεμούν ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων Α’ και Β’ βαθμού, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου.

Συνέπεια της συστηματικής αυτής προσπάθειας, όπως αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είναι η ραγδαία επιτάχυνση απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης, που έχει επιτευχθεί σε όλα τα στάδια του πειθαρχικού ελέγχου, αλλά και η ανατροπή της στερεοτυπικής, σχεδόν, άποψης του πρόσφατου παρελθόντος, ότι από το Δημόσιο δεν αποχωρεί κανένας γιατί ο νόμος δεν εφαρμόζεται.

Επισημαίνουν, δε, ότι το τελευταίο έτος μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες αποχώρησαν για ποινικούς ή πειθαρχικούς λόγους περισσότεροι από 250 αποδεδειγμένα επίορκοι υπάλληλοι.

Πρόκειται για οριστικές παύσεις, πειθαρχικής ή ποινικής προέλευσης.

Από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι σήμερα, σε μόλις πέντε μήνες έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των πειθαρχικών αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων, ήτοι 1.150 σε σχέση με 495 αποφάσεις το πρώτο εξάμηνο, με σύνολο έτους 1.645 αποφάσεις.

Αντίστοιχα προκύπτει υπερτετραπλασιαμός των αποφάσεων με τις οποίες επιβλήθηκε η ποινή οριστικής παύσης (σύνολο έτους: 248 / Α' εξάμηνο 41 και Β' εξάμηνο 207).

Με τον τρόπο αυτόν προστατεύεται το κύρος της δημόσιας διοίκησης, καθώς εκεί όπου συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις οι πειθαρχικά ελεγχόμενοι υπάλληλοι τίθενται σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, μέχρι να εξεταστούν οι υποθέσεις τους.

Το 2013 ετέθησαν σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας (απομακρύνθηκαν δηλαδή διοικητικά από την εργασία τους, λαμβάνοντας κατά κανόνα το 1/3 των αποδοχών τους) συνολικά 1.491 υπάλληλοι, ενώ σήμερα βρίσκονται σε αργία 977.

Το μέσο διάστημα παραμονής σε αργία είναι 154 ημέρες. Το ίδιο διάστημα εξήλθαν από το καθεστώς της αργίας 514 υπάλληλοι, εκ των οποίων το 66% (337 υπάλληλοι) επέστρεψε στην υπηρεσία του, καθώς εξετάστηκαν οι υποθέσεις τους, και το 23% (117 υπάλληλοι) απολύθηκε.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 1 Απριλίου 2014, 14:01