Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τις κατ' εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητών

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016, 06:23
Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τις κατ' εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητών
Από σήμερα Δευτέρα, έως και τις 31 Οκτωβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον αιτούντα για την μετεγγραφή φοιτητή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του υπουργείου Παιδείας, προς την Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών.

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις και συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του φοιτητή.

Στους αιτούντες μπορεί να χορηγηθεί κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε Τμήμα αντίστοιχο του Τμήματος προέλευσης, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι ιδιαίτερα σοβαροί και εξαιρετικοί λόγοι που επιβάλλουν την μετεγγραφή του αιτούντος.

Επιπλέον, αίτηση για για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβληθεί και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, μόνο αν ο λόγος που επικαλείται ο αιτών προέκυψε μεταγενέστερα.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016, 06:23