Απόφαση για τα αναλογικά τέλη των υποθηκοφυλακείων

Απόφαση για τα αναλογικά τέλη των υποθηκοφυλακείων
Φραγμό στην είσπραξη αναλογικού τέλους από τα υποθηκοφυλακεία, στην διαδικασία εγγραφής προσημείωσης ομολογιακών δανείων, έβαλε το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Με απόφασή του έκρινε ότι η είσπραξη του αναλογικού τέλους είναι παράνομη και το μόνο ποσό που βαρύνει τον εκδότη είναι τα έξοδα εγγραφής των προσημειώσεων.

Στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας είχε προσφύγει η Ανώνυμη Εταιρεία « Μαρούσι Plaza Επενδυτικά Ακίνητα, πρώην Village Roashow Greece», ζητώντας την συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας του προισταμένου του υποθηκοφυλακείου Αμαρουσίου Γεωργίου Φλώρου, ο οποίος επέμενε στην καταβολή αναλογικού τέλους προκειμένου να γίνει εγγραφή προσημείωσης για την έκδοση δύο ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 34,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην αίτηση, παρότι θα έπρεπε να καταβληθούν συνολικά 200 ευρώ, για τα δύο δάνεια τελικώς κατεβλήθησαν 136.024,70 ευρώ.

Με την ίδια απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου διατάσσεται η συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας του κ. Γ. Φλώρου μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010, 20:45