Απόφαση-σταθμός για υπερχρεωμένο δανειολήπτη

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014, 18:53
Απόφαση-σταθμός για υπερχρεωμένο δανειολήπτη
Μία σημαντική απόφαση έλαβε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, στα πλαίσια του νόμου 4161/2013 όπως τροποποιήθηκε ο νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που αφορά χρέος δανειολήπτη.

Σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου:

Πιθανολογείται ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και δέχεται την αιτηθείσα προσωρινή διαταγή

Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης.

Απαγορεύει προσωρινά κάθε μεταβολή της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας του αιτούντος, ενός καταστήματος και των 8 αγροτεμαχίων που διαθέτει, όπως επίσης απαγορεύει κάθε μορφής πράξη εκτέλεσης σε βάρος της έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κρινόμενης αίτησης και την διάθεση των περιουσιακών στοιχειών της.

Διατάσσει τη μη καταβολή ποσού ως μηνιαία δόση στην πιστώτρια, επί ένα έτος καθώς όπως διαπιστώθηκε ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 και
Διατάσσει την καταβολή ποσού 200 Ευρώ μηνιαίως από 1-1-2015 μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης

Το σημαντικό και ιστορικό της συγκεκριμένης απόφασης συνίσταται στο γεγονός ότι ενώ οι συνολικές οφειλές του υπερχρεωμένου προς στην πιστώτρια τράπεζα του ανέρχονται στο ποσό των 408.698,01 ευρώ, το δικαστήριο όρισε ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ έως τον Δεκέμβριο του 2014 διότι έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 σε συνδυασμό του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 από τις συνολικές οφειλές του προς την πιστώτρια.

Συγκεκριμένα ο αιτών είναι κατασκευαστής ηλεκτρονικού τσιγάρου, με μηναία εισοδήματα τα 200 ευρώ και διαθέτει ένα κατάστημα και 8 αγροτεμάχια στη περιοχή του Ηρακλείου και το δικαστήριο θεώρησε ότι οι οικονομικές δυνατότητες του δεν επιτρέπουν την καταβολή μεγαλύτερου ποσού μετά από ένα έτος...

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014, 18:58